Krovinių vežimo derinimo, vagonų ir konteinerių užsakymo tvarka

Pranešame, kad siekiant patikslinti krovinių vežimo derinimo ir vagonų bei konteinerių užsakymo tvarką, 2015-01-21 AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinis direktorius įsakymu Nr. Į-62 patvirtino atnaujintą Krovinių vežimo derinimo, vagonų (konteinerių) užsakymo ir jų skyrimo klientams tvarkos Aprašą.
Pateikiame Aprašo santrauką, susijusią su kliento (siuntėjo, gavėjo, ekspeditoriaus, krovos kompanijos) atliekamais veiksmais derinant krovinių vežimą ir užsakant vagonus ir konteinerius.

Bendroji informacija

Visais klausimais dėl krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais derinimo, galima kreiptis į bendrovės Krovinių vežimo direkcijos Operatyvinio skyriaus atsakingus darbuotojus tel.: (8-5) 269 2673, (8-5) 269 2615 (vežant krovinius vagonuose) ir Krovinių skyriaus atsakingus darbuotojus tel.: (8-5) 269 2227, 269 3685 (vežant krovinius konteineriuose).

 

 

Atnaujinta 2015-01-29