Radviliškio prekinių vagonų depas

Viena moderniausių ir didžiausių įmonių Pabaltijo šalyse, atliekanti visų rūšių prekinių vagonų depinį (DR), kapitalinį (KR), kapitalinį remontą pratęsiant pusvagonių, platforminių, cisterninių ir dengtųjų vagonų eksploatacijos laiką (KRP), vagonų diagnostiką, dažymą, cisterninių vagonų hidraulinius bandymus pagal RID ir SMGS reikalavimus. Depas modernizuoja ir eksploatuoja platforminius vagonus ref. konteineriams vežti, remontuoja ir eksploatuoja refrižeratorinius vagonus,  perdaro refrižeratorinius vagonus į universalius dengtuosius vagonus su pašiltintu kėbulu ir pan. Taip pat depe atliekami aširačių formavimo darbai, atliekamas prekinių vagonų vežimėlių remontas, jų eksploatavimo laiko pratęsimas ir modernizacija, sukabinimo įtaisų remontas, stabdžių įrangos remontas, atliekama geležinkelių šablonų patikra. Prekinių vagonų visų mazgų techninę priežiūrą ir remonto darbus depas atliekama savo jėgomis.

  • 2005 m. kovo 31 d. Radviliškio prekinių vagonų depas pripažintas atitinkantis kokybės vadybos sistemos standartui ISO 9001:2000. Depe 2011 m. lapkričio 6 d. atliktas persertifikavimas ir išduotas sertifikatas, kuriuo depas pripažintas atitinkantis vadybos sistemos standartą ISO 9001:2008. Sertifikatas Nr. 98370-2011-AQ-LTU-FINAS.
  • 2010 m. birželio 7 d. depui VGI išdavė atestatą Nr. RE-29, suteikiant teisę atlikti visų rūšių prekinių vagonų techninę priežiūrą (TP), einamąjį remontą (ER-1, ER-2), depinį remontą (DR) ir kapitalinį remontą (KR). Taip pat depui suteikta teisė atlikti kapitalinį remontą pratęsiant eksploatavimo laiką (KRP) pusvagoniams, cisterniniams vagonams benzinui ir naftai vežti, universaliosioms platformoms ir universaliesiems dengtiesiems vagonams.
  • 2007 m. spalio 1 d. Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras išdavė Radviliškio prekinių vagonų depui Akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.01.081, t. y. paliudija, kad AB „Lietuvos geležinkeliai" Kroinių vežimo direkcijos Radviliškio prekinių vagonų depo Metrologijos laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus ir akredituota atlikti geležinkelio šablonų bandymus.
  • 2009 m. liepos 31 d. metrologijos laboratorija akredituota kaip Vagonų diagnostikos laboratorija ir praplėsta laboratorijos akreditavimo sritis, atlikti prekinių vagonų diagnostiką.
  • 2010 m. sausio 27 d. gautas Geležinkelio transporto tarybos liudijimas pratęsti prekinių vagonų eksploatacijos laiką.
  • 2006 m. balandžio 4 d. Lietuvos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas išdavė Radviliškio prekiniu vagonų depui licenciją Nr. 0071, suteikiant teisę gaminti priešgaisrinę įrangą ir atlikti jos techninę priežiūrą.

Pastaraisiais metais depe buvo pastatyti nauji gamybiniai cechai, tai prekinių vagonų atnaujinimo cechas ir prekinių vagonų parangos prieš jų valymą bei dažymą cechas. Įmonė nuolat didelį dėmesį skiria naujos technologinės įrangos įsigijimui ir atnaujinimui. Darbų atlikimo kokybės ir vykdomos defektoskopijos gerinimui, įmonės darbuotojai kelia savo kvalifikaciją rengiamuose mokymuose įmonėje ir užsienyje.

Radviliškio prekinių vagonų depas vykdo ir viršija skirtas vagonų remonto užduotis. Per 2011 metus 27 vagonams atlikome modernizaciją, 145 vagonams buvo pratęstas eksploatavimo terminas, atremontavome 6926 prekinius vagonus, o 11188 vagonams buvo atliktas einamasis remontas ir tuo prisidėjome, kad būtų užtikrintas saugus krovinių vežimas ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje. Aukšta atliekamų darbų kokybė, depe dirbančių darbuotojų kvalifikacija ir darbo kultūra kelią pasitikėjimą klientams ir šiuo metu įmonė remontuoja vagonus priklausančius Latvijos, Estijos, Rusijos Respublikų įmonėms.

Didinant atliekamų darbų mastą, gerinant darbuotojų darbo sąlygas ir atitiktį ekologijos reikalavimams, depas planuoja pastatyti naują prekinių vagonų einamojo remonto cechą, modernų atsargų sandėlį, įrengti metalo parangos aikštelę.

Šiuo metu depas numato vykdyti ir naujus projektus. 2011 m. sausio 4–6 d. vykusiame tarptautiniame įgaliotųjų vagonų ūkio specialistų posėdyje (Vitebske, Baltarusija) Radviliškio prekinių vagonų depui buvo suteikta teisė modernizuoti universalius (seno tipo) dviejų durų dengtuosius vagonus, perdarant juos į keturių durų dengtuosius vagonus. Ši vagonų modernizacija leidžia padidinti universaliųjų vagonų paklausą, palengvina jų pakrovą ir pan. 

 

Обновлено 2019-09-20