Radviliškio prekinių vagonų depas

Radviliškio prekinių vagonų depas, atlieka visų rūšių prekinių vagonų depinį (DR), kapitalinį (KR), einamąjį remontą (ER), kapitalinį remontą pratęsiant pusvagonių, platforminių, cisterninių ir dengtųjų vagonų eksploatacijos laiką (KRP), vagonų diagnostiką – pratęsiant jų eksploatavimo laiką, dažymą, cisterninių vagonų hidraulinius bandymus pagal RID ir SMGS reikalavimus. Depas modernizuoja platforminius vagonus ref. konteinerius vežti, remontuoja ir eksploatuoja refrižeratorinius vagonus,  perdaro refrižeratorinius vagonus į universalius dengtuosius vagonus su pašiltintu kėbulu ir pan. Taip pat depe atliekami aširačių formavimo darbai, atliekamas prekinių vagonų vežimėlių remontas, jų eksploatavimo laiko pratęsimas ir modernizavimas, sukabinimo įtaisų remontas, stabdžių įrangos remontas, atliekama geležinkelių šablonų patikra. 

Pastaraisiais metais depe buvo pastatyti papildomi gamybiniai cechai, tai prekinių vagonų atnaujinimo cechas, prekinių vagonų parangos prieš jų valymą bei dažymą cechas, džiovinimo cechas. Nuolat didelis dėmesys skiriamas technologinės įrangos įsigijimui ir atnaujinimui, infrastruktūros plėtimui, darbuotojų darbo sąlygų gerinimui, ekologijos užtikrinimui. Darbuotojų kvalifikacija keliama mokymuose įmonėje ir užsienyje.

Radviliškio prekinių vagonų depas per metus atlieka daugiau kaip 5000 prekinių vagonų depinio ir kapitalinio remonto, daugiau kaip 9000 prekinių vagonų einamojo remonto. Atliekamų darbų kokybė, depe dirbančių darbuotojų kvalifikacija ir darbo kultūra kelią pasitikėjimą klientams ir šiuo metu įmonė remontuoja vagonus priklausančius Latvijos, Estijos, Rusijos, Ukrainos ir kitų šalių įmonėms.

Radviliškio prekinių vagonų depas gali atlikti šiuos vagonų modernizavimo darbus

 • BMZ ir ZB-5 ref. vagonų modernizavimas į 918 tipo dengtuosius vagonus su pašiltintu kėbulu;

 • Platforminių vagonų perdirbimas į platforminius vagonus ref. konteineriams vežti;

 • Platforminių vagonų modernizavimas į fitinginius platforminius vagonus;

 • ARV vagonų modernizavimas į dengtuosius vagonus;

 • Platforminių vagonų modernizavimas  miškovežius;

 • Dviejų durų dengto vagono perdarymas į keturių durų;

 • Autovežio perdirbimas į dengtą vagoną (modelis 11-1804-10);

 • Cisterninio vagono išpylimo įrenginio trečiojo vožtuvo sumontavimas.

Istorija

 • 2014m. gegužės 6 d. vagonų diagnostikos laboratorija perakredituota atlikti geležinkelio riedmenų šablonų kalibravimą,  prekinių vagonų geometrinius, vagonų sienelių storio ultragarsinius, virintinių siūlių apžiūrimuosius, ultragarsinius ir magnetinėmis dalelėmis bandymus, cisterninių vagonų hidraulinius ir sienelių storio ultragarsinius bandymus.
 • 2010 m. birželio 7 d. depui VGI išdavė atestatą Nr. RE-29, suteikiant teisę atlikti visų rūšių prekinių vagonų techninę priežiūrą (TP), einamąjį remontą (ER-1, ER-2), depinį remontą (DR) ir kapitalinį remontą (KR). Taip pat depui suteikta teisė atlikti kapitalinį remontą pratęsiant eksploatavimo laiką (KRP) pusvagoniams, cisterniniams vagonams benzinui ir naftai vežti, universaliosioms platformoms ir universaliesiems dengtiesiems vagonams.
 • 2010 m. sausio 27 d. gautas Geležinkelio transporto tarybos liudijimas pratęsti prekinių vagonų eksploatacijos laiką.
 • 2009 m. liepos 31 d. metrologijos laboratorija akredituota kaip Vagonų diagnostikos laboratorija ir praplėsta laboratorijos akreditavimo sritis, atlikti prekinių vagonų diagnostiką.
 • 2007 m. spalio 1 d. Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras išdavė Radviliškio prekinių vagonų depui Akreditavimo pažymėjimą Nr. LA.01.081, t. y. paliudija, kad AB „LG CARGO" Radviliškio prekinių vagonų depo Metrologijos laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus ir akredituota atlikti geležinkelio šablonų bandymus.
 • 2006 m. balandžio 4 d. Lietuvos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas išdavė Radviliškio prekiniu vagonų depui licenciją Nr. 0071, suteikiant teisę gaminti priešgaisrinę įrangą ir atlikti jos techninę priežiūrą.
 • 2005 m. kovo 31 d. Radviliškio prekinių vagonų depas pripažintas atitinkantis kokybės vadybos sistemos standartui ISO 9001:2000. Depe 2011 m. lapkričio 6 d. atliktas persertifikavimas ir išduotas sertifikatas, kuriuo depas pripažintas atitinkantis vadybos sistemos standartą ISO 9001:2008. Sertifikatas Nr. 98370-2011-AQ-LTU-FINAS.

Kontaktai

 

Puškino g. 1

LT-82124 Radviliškis

tel. (8 422) 20 407

faks. (8 422) 20 141

el. paštas [email protected]

 

 

Atnaujinta 2020-02-21