Wileński terminal intermodalny

VIT

 

Aby osiągnąć właściwą integrację Litwy we wspólnej sieci transportowej Unii Europejskiej, stworzono warunki dla interakcji różnych rodzajów transportu. W tym celu w 2014 r. Zrealizowano projekt „Projektowanie i budowa terminalu intermodalnego w wileńskim publicznym centrum logistycznym". Został on wdrożony przez S.A. (AB) „Lietuvos Geležinkeliai" przy wsparciu Funduszu Spójności UE.

   Wizja i cel

Litwa jest najsilniejszym centrum logistycznym w krajach bałtyckich i Europie Wschodniej. Główny tranzyt, centrum transportu ładunków między Wschodem a Zachodem.

   Usługi

 

2022-03-16