Egidijus Lazauskas

Dyrektor Generalny S.A. (AB) „LTG Cargo". 

Członek Zarządu S.A  LTG CARGO (kadencja Zarządu: 21.12.2018-2012-12-21) Pełni funkcję od 21.12.2018.

Prezes Zarządu VLRD. Od 29 listopada 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jest członkiem Zarządu od 25 marca 2019 roku. (kadencja Zarządu: 13.12.2017 - 13.12.2021).

Obecnie pełni swoje funkcje.

Poprzednie doświadczenie

Na początku 2017 r. E. Lazauskas rozpoczął kierowanie dyrekcją przewozu ładunków „Lietuvos geležinkeliai".

Po przeniesieniu działalności, 1 maja 2019 r., został mianowany dyrektorem generalnym nowo utworzonej spółki przewozowej „LTG Cargo". Spółka ta została utworzona przez „Lietuvos geležinkeliai".

Przed dołączeniem do grupy spółek „Lietuvos geležinkeliai", E. Lazauskas kierował zespołem projektowym infrastruktury „Ernst & Young Baltic".

Kierował także litewskimi i międzynarodowymi zespołami ekspertów, pracującymi w sektorze logistycznym, uczestniczył w przygotowaniach studium możliwości utworzenia publicznego centrum logistycznego w Kłajpedzie, programu rozwoju portu morskiego w Kłajpedzie do 2030 r. Na zlecenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju przygotował analizę projektów inwestycyjnych w sektorze transportu bałtyckiego.

Wykształcenie

E. Lazauskas zdobył licencjat z inżynierii środowiska na wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina (lit. Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, VGTU) w 1996 r. W 1997 r. na wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina otrzymał dyplom inżyniera środowiska.

 

2021-08-03