Mantas Bartuška

Prezes Zarządu. Sprawuje swoją funkcję od 29.11.2019 r.

 

 

Obecnie pełni swoje funkcje

Mantas Bartuška jest dyrektorem generalnym spółki „Lietuvos geležinkeliai", a także członkiem zarządu S.A. (AB) „Klaipėdos Nafta".

Poprzednie doświadczenie

M. Bartuška swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w dziedzinach audytu, finansów i zarządzania, a także pracował jako konsultant w spółkach „BDO Auditas ir apskaita" oraz „Ernst & Young Baltic".

M. Bartuška przez cztery lata (2010-2014) kierował działem finansów i administracji spółki „Klaipėdos nafta", zajmującej się sztauowaniem produktów naftowych, później został dyrektorem generalnym spółki i pełnił tę funkcję przez ponad dwa lata. W okresie działalności M. Bartuški, „Klaipėdos nafta" z powodzeniem wdrożyła strategiczny projekt terminalu skroplonego gazu ziemnego na Litwie.

M. Bartuška przez trzy lata przewodził również zarządowi operatora wymiany zasobów energetycznych, spółki z o.o. (UAB) „Baltpool".

W wyborach dziennika „Verslo žinios" i Stowarzyszenia Analityków Finansowych w 2014 roku M. Bartuška został uznany za Dyrektora Finansowego Roku. W 2015 r. został nagrodzony Medalem Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina.

Wykształcenie

M. Bartuška jest absolwentem Uniwersytetu Wileńskiego z tytułem licencjata zarządzania i administracji biznesowej, później uzyskał licencjat z zarządzania i administracji biznesowej na Uniwersytecie Południowej Danii (ang. Southern Denmark University). M. Bartuška ukończył również szkolenie na członka zarządu na Bałtyckim Instytucie Ładu Korporacyjnego i kurs przywództwa w szkole biznesu Uniwersytetu Cambridge (ang. Cambridge Judge Business school).


Egidijaus Lazauskas

Członek zarządu. 

Sprawuje swoją funkcję od 21.12.2018 r. Obecnie pełni swoje funkcje.

 

 

Dyrektor Generalny S.A. (AB) „LTG Cargo". 

Poprzednie doświadczenie

Na początku 2017 r. E. Lazauskas rozpoczął kierowanie dyrekcją przewozu ładunków „Lietuvos geležinkeliai".

Po przeniesieniu działalności, 1 maja 2019 r., został mianowany dyrektorem generalnym nowo utworzonej spółki przewozowej „LTG Cargo". Spółka ta została utworzona przez „Lietuvos geležinkeliai".

Przed dołączeniem do grupy spółek „Lietuvos geležinkeliai", E. Lazauskas kierował zespołem projektowym infrastruktury „Ernst & Young Baltic".

Kierował także litewskimi i międzynarodowymi zespołami ekspertów, pracującymi w sektorze logistycznym, uczestniczył w przygotowaniach studium możliwości utworzenia publicznego centrum logistycznego w Kłajpedzie, programu rozwoju portu morskiego w Kłajpedzie do 2030 r. Na zlecenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju przygotował analizę projektów inwestycyjnych w sektorze transportu bałtyckiego.

Wykształcenie

E. Lazauskas zdobył licencjat z inżynierii środowiska na wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina (lit. Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, VGTU) w 1996 r. W 1997 r. na wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina otrzymał dyplom inżyniera środowiska.


Lukas Danielevičius

Członek zarządu. 

Sprawuje swoją funkcję od 21.12.2018 r. Obecnie pełni swoje funkcje.

 

 

Lukas Danielevičius jest także dyrektorem Departamentu Operacji Korporacyjnych S.A. (AB) „LTG Cargo", ponadto jest członkiem zarządu spółki z o.o. (UAB) „Vilniaus lokomotyvų remonto depas".

Poprzednie doświadczenie

L. Danielevičius przez 8,5 roku gromadził doświadczenia w zarządzaniu organizacyjnym i rozwoju biznesu infrastrukturalnego w spółce z o.o. (UAB) „Ernst & Young Baltic", realizując projekty w ponad dziesięciu różnych krajach.

Później przez prawie trzy lata kierował biurami Szwedzkiej Rady ds. Handlu i Inwestycji na Litwie i w Polsce.

W 2017 r. L. Danielevičius dołączył do Dyrekcji Przewozu Ładunków „Lietuvos geležinkeliai" jako Dyrektor Departamentu Działalności Korporacyjnej.

 

Wykształcenie

L. Danielevičius uzyskał tytuł licencjata z ekonomii, na Uniwersytecie Wileńskim. L. Danielevičius studiuje obecnie na studiach magisterskich, na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem, w szkole biznesu Uniwersytetu Cambridge.


Brigita Valenčienė

Członek zarządu. 

Sprawuje swoją funkcję od 29.11.2019 r. Obecnie pełni swoje funkcje.

 

 

Brigita Valenčienė pełni funkcję kierownika grupy partnerów ds. Zarządzania personelem w S.A. (AB) „Lietuvos Geležinkeliai". B. Valenčienė jest obecnie również członkiem zarządu spółki z o.o. (UAB) „Geležinkelio tiesimo centras".

Poprzednie doświadczenie

B. Valenčienė przez sześć lat zajmowała stanowisko dyrektora personalnego w największej w kraju spółce przetwórczej mleka S.A. (AB) „Pieno žvaigždės", wcześniej w dziale sprzedaży w „Kesko Agro", później w tej samej spółce przeniosła się na stanowisko menedżera zasobów ludzkich. B. Valenčienė posiada bogate doświadczenie w rozwoju organizacyjnym i zarządzaniu zmianami.

Wykształcenie

W 2002 r. uzyskała tytuł licencjata z zarządzania przedsiębiorstwem na Politechnice w Kownie (KTU).


Rokas Janutėnas

Członek zarządu. 

Sprawuje swoją funkcję od 29.11.2019 r. Obecnie pełni swoje funkcje.

 

 

Rokas Janutėnas jest dyrektorem Departamentu Strategii i Efektywności Operacyjnej „Lietuvos geležinkeliai". Jest także członkiem zarządu spółek zależnych LG: spółki z o.o. (UAB) „Geležinkelio tiesimo centras", spółki z o.o. (UAB) „Vilniaus lokomotyvų remonto depas" i spółki z o.o. (UAB) „voestalpine VAE Legetecha" oraz prezesem zarządu przedsiębiorstwa publicznego (VšĮ) „Geležinkelių logistikos parkas".

Poprzednie doświadczenie

Przed powrotem na Litwę w 2017 r., spędził 9 lat w Wielkiej Brytanii, gdzie ostatnie stanowisko zajmował w dziale Transformacji spółki telekomunikacyjnej BT, gdzie brał udział w programach restrukturyzacyjnych w różnych obszarach działalności biznesowej. Wcześniej R. Janutėnas pracował przez 4 lata w korporacji przemysłu naftowego BP, gdzie zajmował różne stanowiska w zakresie strategii, transformacji i zarządzania łańcuchem dostaw.

Wykształcenie

R. Janutėnas ukończył ekonomię na Uniwersytecie Glasgow, spędził również rok na holenderskim Uniwersytecie w Maastricht.


 

2021-05-31