Egidijus Lazauskas

 

Członek Zarządu (kadencja Zarządu: 21-12-2018 — 21-12-2022)

Stanowisko zajmuje od 04-01-2022.

 

Aktualne stanowisko

Egidijus Lazauskas jest dyrektorem generalnym AB Lietuvos Geležinkeliai.

 

Poprzednie doświadczenie

Na początku 2017 r. E. Lazauskas objął stanowisko naczelnika Dyrekcji Transportu Towarowego w AB Lietuvos Geležinkeliai.

 

Po przeniesieniu działalności, od 1 maja 2019 r. został mianowany Dyrektorem Generalnym LG CARGO, nowo utworzonej spółki przewozów towarowych AB Lietuvos Geležinkeliai, która kontynuuje działalność Dyrekcji. W 2020 r. spółka zmieniła nazwę na LTG Cargo. Przed dołączeniem do Grupy Lietuvos Geležinkeliai E. Lazauskas kierował zespołem ds. projektów infrastrukturalnych w Ernst & Young Baltic.

 

Kierował również litewskimi i międzynarodowymi zespołami ekspertów pracujących w sektorze logistyki, uczestniczył w przygotowaniu studium wykonalności dla utworzenia Publicznego Centrum Logistycznego w Kłajpedzie, Programu Rozwoju Portu Morskiego w Kłajpedzie do 2030 r. oraz przygotował analizę projektów inwestycyjnych w sektorze transportu w krajach bałtyckich dla Europejskiego Banku Rozwoju i Odbudowy.

 

Wykształcenie

E. Lazauskas ukończył Uniwersytet Techniczny im. Giedymina w Wilnie (VGTU), uzyskując w 1996 r. tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii środowiska. W 1997 r. uzyskał dyplom inżyniera środowiska na VGTU.


 

Brigita Valenčienė

Członek Zarządu (kadencja Zarządu: 21-12-2018 — 21-12-2022)

Stanowisko zajmuje od 29-11-2019.

 

 

Aktualne stanowisko

Brigita Valenčienė jest kierownikiem grupy partnerów ds. zarządzania personelem w AB Lietuvos geležinkeliai. B. Valenčienė jest również obecnie członkiem Zarządu spółki Geležinkelio tiesimo centras UAB.

 

Poprzednie doświadczenie

B. Valenčienė przez sześć lat pełniła funkcję dyrektora ds. personelu w AB Pieno žvaigždės, największej w kraju firmie przetwórstwa mlecznego. Wcześniej była kierownikiem działu sprzedaży w Kesko Agro, a następnie objęła stanowisko dyrektora ds. personelu w tej samej firmie. B. Valenčienė ma bogate doświadczenie w zakresie rozwoju organizacji i zarządzania zmianą.

 

B. Valenčienė rozpoczęła pracę w AB Lietuvos Geležinkeliai w 2017 r.

 

Wykształcenie

W 2002 r. uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie zarządzania biznesem na Uniwersytecie Technologicznym w Kownie (KTU).


 

2022-04-20