KIT - Gdańsk

Trasa aktualna i przyjazna dla środowiska

W celu wzmocnienia dywersyfikacji i ekspansji działalności na Zachodzie, zgodnie z przewidzianą długoterminową strategią firmy, oraz w odpowiedzi na zapotrzebowania klientów na kolejowe przewozy kontenerowe do północnego regionu Polski, oferujemy naszym klientom nową trasę z terminala intermodalnego w Kownie (KIT) do Gdańska w Polsce.

Klienci, rezlizujący przewozy kontenerowe zarówno z Gdańska, jak i do Gdańska, będą mieli dostęp do jednego z najważniejszych portów dalekomorskich na Morzu Bałtyckim, do którego zawijają największe kontenerowce z Ameryki Północnej i Południowej oraz krajów azjatyckich. To centrum logistyczne jest jedynym portem w regionie, do którego regularnie przybywają statki z Dalekiego Wschodu.

LTG Cargo będzie odpowiedzialna za realizację trasy na Litwie, natomiast LTG Cargo Polska, spółka zależna, będzie odpowiedzialna za realizację trasy na terenie Polski. 

Dzięki tej usłudze:

  • zaoszczędzą Państwo na kosztach paliwa i konserwacji;
  • zostanie zmniejszon emisja CO2, co przyczyni się do realizacji programu Zielonego Ładu Unii Europejskiej

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: [email protected]