Kowieński terminal intermodalny

W 2015 r. zrealizowano projekt „Projektowanie i budowa kowieńskiego terminalu intermodalnego w publicznym centrum logistycznym". Projekt jest zgodny z jedną z najważniejszych aspiracji UE i Litwy – zmniejszyć zatłoczenie dróg i przenieść większość ładunków na kolej. Budowa kowieńskiego terminalu intermodalnego (KTI) na terenie drogi Palemonas pomaga zapewnić intermodalność VLC w Kownie: zbudowany europejski tor kolejowy „Rail Baltica", Kaunas VLC stał się jednym z najsilniejszych centrów towarowych i logistycznych w regionie Morza Bałtyckiego.
 

   Wizja i cel

Wizja – przyczynić się do zrównoważonego systemu transportu intermodalnego Republiki Litewskiej – długoterminowy i zrównoważony rozwój infrastruktury logistycznej i transportu intermodalnego. Misja – integracja wszystkich sektorów transportu, zapewniając w ten sposób mobilność towarów, bardziej wydajne korzystanie z pojazdów, jakość logistyki i powiązanych usług.

   Usługi

 

2022-03-16