Transporty intermodalne

Jedno z najbardziej przyjaznych dla środowiska i wydajnych rozwiązań w transporcie towarów

Zalety usługi:

  • Ekonomicznie uzasadniony wybór na rynku logistycznym, który stoi w obliczu wyzwań związanych z rosnącymi kosztami paliwa i niedoborem siły roboczej.
  • To zrównoważone rozwiązanie i realny krok w kierunku realizacji celu Komisji Europejskiej, jakim jest ograniczenie emisji CO2 o 30% do roku 2030.
  • Kolejowe przewozy towarowe emitują 9 razy mniej gazów cieplarnianych i zużywają do 10 razy mniej paliwa niż transport drogowy.
  • Jest to sposób na stworzenie ważnych połączeń między centrami logistycznymi bez zwiększania zatłoczenia dróg i przyczyniania się do poprawy bezpieczeństwa ruchu.

Ważnym elementem transportu intermodalnego jest  terminal intermodalny w Kownie (KIT), gdzie można wykonywać operacje przeładunkowe, przemieszczając ładunki między pociągami o szerokości toru 1435 i 1520 mm.