LTG Cargo grupė

Siekiant plėtros tarptautinėje rinkoje, „LTG Cargo" įsteigė dukterines bendroves „LTG Cargo Polska" ir „LTG Cargo Ukraine", kurios atitinkamai plėtoja krovinių vežimo geležinkeliais veiklą Lenkijoje bei Ukrainoje. Siekiant stiprinti „LTG Cargo" konkurencingumą, diversifikuoti paslaugas ir generuoti didesnę turto grąžą, įsteigta ir dukterinė „LTG Cargo" bendrovė „LTG Wagons" į kurią iš „LTG Cargo" bus perkelta krovinių vežimui naudojamų vagonų nuomos veikla. Toks vagonų nuomos veiklos modelis pasirinktas siekiant palengvinti vagonų nuomos veiklą, kuriai taikomi būtent šiai sričiai nustatyti reikalavimai, tokiu būdu neapsunkinant pertekliniais apribojimais kitų „LTG Cargo" vykdomų veiklų.  2021 m. balandžio mėnesį prie „LTG Cargo" prisijungus „Vilniaus lokomotyvų remonto depui" į „LTG Cargo" struktūrą taip pat įsiliejo dukterinė šios bendrovės įmonė OOO „Rail Lab", kuri atlieka lokomotyvų ir riedmenų gamybą,  techninę priežiūrą.

 

„LTG Cargo" ir jos dukterinės bendrovės yra AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės įmonės.

„LTG Cargo" ir jos dukterinės įmonės, būdamos AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės dalimi, yra atsakingos už pagrindinės veiklos vykdymą ir nustatytų veiklos tikslų pasiekimą. Siekdamos iškeltų tikslų įgyvendinimo, tinkamo valdymo užtikrinimo, „LTG Cargo" ir jos dukterinės įmonės savo veikloje veikia savarankiškai, priima reikiamus sprendimus ir užtikrina atskaitomybę ir atsakomybę už veiklos rezultatus. 

 

AB „LTG Cargo" patronuojamosios įmonės

Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas

AB „LTG Cargo" įmonės valdoma kapitalo dalis

Pagrindinė veikla

Interneto svetainė

Finansiniai dokumentai

LTG CARGO POLSKA SP. Z.O.O.

Kodas - 386573260

Ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa

AB „LTG Cargo" valdo 100 % 

Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas

ltgcargo.pl

Grupės finansinės ataskaitos

TOB LTG Cargo Ukraine

Kodas - 43987945

вул. Пушкїнська, будинок 21, н/п 3 Україна, 01004, місто Київ

AB „LTG Cargo" valdo 100 % 

Krovinių vežėjo veikla ir susijusių paslaugų teikimas

ltgcargo.ua

Grupės finansinės ataskaitos

UAB „LTG Wagons"

Kodas - 305651295

Geležinkelio g. 12, 02100, Vilnius, Lietuva

AB „LTG Cargo" valdo 100% 

Krovinių vežimui naudojamų vagonų ir konteinerių nuoma bei susijusių paslaugų teikimas

ltgcargo.lt

Grupės finansinės ataskaitos

OOO Rail Lab

Internacionalnaja g. 36-1, ofisas 423.3, Minskas, Baltarusija

AB „LTG Cargo" valdo 99% ; UAB „Geležinkelio tiesimo centras" valdo 1%.  Lokomotyvų ir riedmenų gamyba. Transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra. Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba. - Grupės finansinės ataskaitos

* Duomenys apie visus aukščiau nurodytus juridinius asmenis kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre, išskyrus asocijuotas  įmones:

- LTG CARGO POLSKA SP. Z.O.O. įregistruota Lenkijoje.

- TOB LTG CARGO UKRAINE įregistruota Ukrainoje.