Veiklos strategija

Bendrovės „LTG Cargo" krovinių vežimo veiklos bei susijusių paslaugų strategija vadovaujasi grupės kontroliuojančiosios bendrovės AB „Lietuvos geležinkeliai" (LTG) 2018 m. balandžio mėn. patvirtinta ilgalaike korporatyvinė strategija 2018-2030 m. - „Lietuvos geležinkelių" veiklos strategija 2030. Strategijoje apibrėžti LTG įmonių grupės ilgalaikių strateginių tikslų nustatymo principai ir jų įgyvendinimo priemonės, parengtos veiklos rodiklių ir finansinės prognozės, įvardintos pagrindinės strateginės rizikos ir jų valdymo kryptys.

 

Plėtros ir modernizacijos projektai

Pagrindiniai vykdomi projektai: 2020 m. pristatyti 3 (iš 5) lokotraktoriai ir atlikti bandymai, vykdomos galutinės įteisinimo procedūros, 2 lokotraktorių pristatymas numatytas III ketv. Lokotraktoriai efektyviau (pigiau) atliks manevravimo darbus geležinkelio stotyse, kuriose aptarnaujamų vagonų srautas nėra didelis.

Kiti didelės apimties investicijų projektai, kuriems 2020 m. buvo vykdomi parengiamieji darbai (pradėtos pirkimų procedūros): Jungiamojo privažiuojamojo ir krovos kelių įrengimas Akmenės LEZ II etapas. Prailginus Akmenės LEZ kelius, bus pagerintas manevrinių lokomotyvų panaudojimo efektyvumas.

Bendrovės valdymas

 

„LTG Cargo" yra AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės įmonė, kurios vienintelis akcininkas yra patronuojančioji bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai". AB „Lietuvos geležinkeliai" akcininkė yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100 proc. akcijų. Akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR susisiekimo ministerija.

Organizacinė struktūra

 

 

Atnaujinta 2022-05-06

Misija ir vizija

Mūsų misija: jungiame verslus geresnei ateičiai.

Tikslas: Centrinės ir Rytų Europos logistikos paslaugų lyderiai.

„LTG Cargo" komanda dirba klientams, esame atsakingi bei veržlūs, elgiamės dorai bei gerbiame vieni kitus.

Socialinė atsakomybė

Bendrovė  „LTG Cargo" vadovaujasi grupės kontroliuojančiosios bendrovės AB „Lietuvos geležinkeliai" (LTG) socialinės atsakomybės programa bei paramos skyrimo tvarka. Daugiau informacijos: litrail.lt/socialine-atsakomybe.

2020 m. „LTG Cargo" socialinės atsakomybės ataskaita pateikta bendrovės socialinės atsakomybės ataskaitoje.

 

Atnaujinta 2021-06-11