„LTG Cargo" organizuoja krovinių pervežimus pagal klientų poreikius bei krovinius gabena visais galimais maršrutais. Lietuva turi 1520 mm ir 1435 mm vėžes, todėl gali pristatyti krovinį į reikiamą valstybę.

Krovinių vežimas geležinkeliais 1435 mm pločio vėže šiuo metu vykdomas visoje Europoje į Vakarus nuo Suomijos, Baltijos valstybių, Baltarusijos ir Ukrainos, išskiriant tik Ispaniją, Portugaliją ir Airiją.

Bendrovė siekia tobulinti vežimo procesus Skandinavijos, Turkijos, Kinijos, Vakarų Europos kryptimis.

     Pagrindiniai krovinių pervežimo paslaugų plėtros tikslai:

• Tapti pagrindiniu transporto koridoriumi tarptautiniam krovinių gabenimui tarp Juodosios ir Baltijos jūrų, sujungiant Šiaurės Europą su Juodosios jūros regionu - Ukraina, Turkija, Užkaukaze.

• Aptarnauti Baltarusijos, Rusijos, Kazachstano Vidurinės Azijos šalių, Kinijos krovinių srautus.

• Plėtoti krovinių vežimo veiklą Šiaurės - Pietų kryptimi („Rail Baltica" projekto įgyvendinimas, dalyvavimas VIII krovinių vežimo koridoriaus (Roterdamas - Berlynas - Varšuva - Terespolisīlisemislems bilimélis bälim kelimas / Kaunis klimoniselis bärjem klimonisen)

• Tarptautinių šaudyklinių konteinerinių traukinių projektų įgyvendinimas.

     Privalumai:

• Nuo Kinijos/Kazachstano sienos esame greičiausiai pasiekiamas neužšąlantis Europos uostas Baltijos jūroje.

• iš Lietuvos per 3 dienas įmanoma tolimesnė krovinio distribucija į visus ES taškus.

• Lietuvos transporto ir logistikos sektorius efektyviai gali aptarnauti ne tik tarptautines rinkas Rytų-Vakarų kryptimi, bet ir rinkas Šiaurės-Pietų kryptimi, apimant Baltarusiją, Ukrainą bei Centrinės Europos šalis.

• Konteinerinio traukinio patikra kertant ES sieną - 30 min.

• Atnaujintas „Lietuvos geležinkelių" (LTG) prekinių riedmenų parkas.

 

Veiklos strategija

Bendrovės „LTG Cargo" krovinių vežimo veiklos bei susijusių paslaugų strategija vadovaujasi grupės kontroliuojančiosios bendrovės AB „Lietuvos geležinkeliai" (LTG) 2018 m. balandžio mėn. patvirtinta ilgalaike korporatyvinė strategija 2018-2030 m. Strategijoje apibrėžti LTG įmonių grupės ilgalaikių strateginių tikslų nustatymo principai ir jų įgyvendinimo priemonės, parengtos veiklos rodiklių ir finansinės prognozės, įvardintos pagrindinės strateginės rizikos ir jų valdymo kryptys.

Veiklos strategija. 

Plėtros ir modernizacijos projektai

Pagrindiniai vykdomi projektai: 2020 m. pristatyti 3 (iš 5) lokotraktoriai ir atlikti bandymai, vykdomos galutinės įteisinimo procedūros, 2 lokotraktorių pristatymas numatytas III ketv. Lokotraktoriai efektyviau (pigiau) atliks manevravimo darbus geležinkelio stotyse, kuriose aptarnaujamų vagonų srautas nėra didelis.

Kiti didelės apimties investicijų projektai, kuriems 2020 m. buvo vykdomi parengiamieji darbai (pradėtos pirkimų procedūros): Jungiamojo privažiuojamojo ir krovos kelių įrengimas Akmenės LEZ II etapas. Prailginus Akmenės LEZ kelius, bus pagerintas manevrinių lokomotyvų panaudojimo efektyvumas.

Bendrovės valdymas

 

„LTG Cargo" yra AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės įmonė, kurios vienintelis akcininkas yra patronuojančioji bendrovė AB „Lietuvos geležinkeliai". AB „Lietuvos geležinkeliai" akcininkė yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100 proc. akcijų. Akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR susisiekimo ministerija.

Organizacinė struktūra

 

 

Atnaujinta 2021-03-04

Misija ir vizija

Mūsų misija: jungiame verslus geresnei ateičiai.

Tikslas: Centrinės ir Rytų Europos logistikos paslaugų lyderiai.

„LTG Cargo" komanda dirba klientams, esame atsakingi bei veržlūs, elgiamės dorai bei gerbiame vieni kitus.

Socialinė atsakomybė

Bendrovė  „LTG Cargo" vadovaujasi grupės kontroliuojančiosios bendrovės AB „Lietuvos geležinkeliai" (LTG) socialinės atsakomybės programa bei paramos skyrimo tvarka. Daugiau informacijos: litrail.lt/socialine-atsakomybe.

2019 m. „LTG Cargo" socialinės atsakomybės ataskaita pateikta bendrovės metiniame pranešime.

 

Atnaujinta 2020-12-16