„LTG Cargo" organizuoja krovinių pervežimus pagal klientų poreikius bei krovinius gabena visais galimais maršrutais. Lietuva turi 1520 mm ir 1435 mm vėžes, todėl gali pristatyti krovinį į reikiamą valstybę.

 

 Pagrindiniai krovinių pervežimo paslaugų plėtros tikslai:

• Tapti pagrindiniu transporto koridoriumi tarptautiniam krovinių gabenimui tarp Juodosios ir Baltijos jūrų, sujungiant Šiaurės Europą su Juodosios jūros regionu.

• Plėtoti krovinių vežimo veiklą Šiaurės - Pietų kryptimi („Rail Baltica" projekto įgyvendinimas, dalyvavimas VIII krovinių vežimo koridoriaus (Roterdamas - Berlynas - Varšuva - Terespolisīlisemislems bilimélis bälim kelimas / Kaunis klimoniselis bärjem klimonisen)

• Tarptautinių šaudyklinių konteinerinių traukinių projektų įgyvendinimas.

 

 Privalumai:

• Nuo Kinijos/Kazachstano sienos esame greičiausiai pasiekiamas neužšąlantis Europos uostas Baltijos jūroje.

• iš Lietuvos per 3 dienas įmanoma tolimesnė krovinio distribucija į visus ES taškus.

• Konteinerinio traukinio patikra kertant ES sieną - 30 min.

• Atnaujintas prekinių riedmenų parkas.