Krova ir sandėliavimas

AB „LG CARGO" atviruose ir uždaruose plotuose gali pasiūlyti sandėliavimo paslaugas.

 

Kroviniai gali būti saugomi paprastuose ir A tipo muitinės sandėliuose, kur teikiamas visas paslaugų komplektas:

sandėliavimas;

laikinasis saugojimas;

pakrovimo / iškrovimo darbai;

krovinių rūšiavimas, komplektavimas, svėrimas ir kt.

Sandėliuose esančių krovinių saugumas ir būklės išsaugojimas yra užtikrinamas nuo sandėliavimo pradžios iki pabaigos.

 

 

 

Vilniaus geležinkelio stoties sandėliavimo galimybės

Kauno geležinkelio stoties sandėliavimo galimybės

Klaipėdos geležinkelio stoties sandėliavimo galimybės

Atviros aikštelės plotas 8150 m2

Muitinės ir kitų sandėlių bendras plotas – 9400 m2

 

A tipo muitinio sandėlio plotas – 2150 m2

4 atviros aikštelės, kurių bendras plotas – 28415 m2

Sandėlio plotas – 6970 m2

Muitinės aikštelės plotas – 2525 m2

Konteinerių aikštelė – 9800 m2

Konteinerių saugojimo aikštelė – 2340 m2

Panerių geležinkelio stoties sandėliavimo galimybės

Panevėžio geležinkelio stoties sandėliavimo galimybės

 

Konteinerių ir sunkiųjų krovinių aikštelės– 8550 m2

Atviros aikštelės: bendras plotas 6800 m²

 

 

 

Atnaujinta 2020-06-12