AB „LTG Cargo" veiklą vykdo vadovaudamasi nulinės tolerancijos korupcijai principu, reiškiančiu, kad bendrovėje netoleruojamos bet kokios formos korupcijos apraiškos (interesų konfliktai, kyšininkavimas, piktnaudžiavimas pareigomis, neteisėtas dovanų priėmimas ir kt.). Įmonė veikia atsakingai, skaidriai, sąžiningai ir patikimai.

Savo veikloje bendrovė vadovaujasi patronuojančios bendrovės AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupėje galiojančia Atsparumo korupcijai politika, apibrėžiančia pagrindinius įmonių grupės korupcijos prevencijos tikslus, principus ir įgyvendinamas priemones. Bendrovės darbuotojai kasdienėje veikloje bendraudami tarpusavyje ir su kitais asmenimis laikosi etikos principų, numatytų Darbuotojų etikos kodekse. Skaidrios ir sąžiningos veiklos tikimasi ir iš bendrovės veiklos partnerių, šie lūkesčiai jiems išdėstyti Tiekėjo elgesio kodekse.

Bendrovėje yra įgyvendinamos šios korupcijos prevencijos priemonės:

Apie bendrovėje daromą, padarytą ar planuojamą daryti nusikalstamą veiką, darbuotojų galimus neteisėtus veiksmus ar neveikimą, piktnaudžiavimą pareigomis ar kitus veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių galima pranešti, pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių bendrovėje teikti įdiegtais Pasitikėjimo linijos kanalais:

  • pasitikėjimo telefonu numeriu +37052693600;
  • el. paštu [email protected];
  • tiesiogiai Verslo saugos skyriaus darbuotojams telefono numeriais +37067089080, +37069756505;
  • arba užpildę formą.

Informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu [email protected] arba palikti pranešimą interneto svetainėje www.stt.lt

Pasitikėjimo linija gautus pranešimus nagrinėja AB „Lietuvos geležinkeliai" Saugos ir rizikų valdymo departamento paskirti darbuotojai. Pranešimai yra išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo.

Pranešimą kiekvienas asmuo gali teikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei bus nurodyti kontaktiniai duomenys ir tai, kad asmuo nori būti informuotas apie tyrimo rezultatus, pranešėjas nustatyta tvarka bus informuojamas apie nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

LTG įmonių grupė užtikrina pranešėjo ir jo teiktų duomenų konfidencialumą, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus. Pranešėjo asmens duomenys saugomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų.