Geležinkelių transportas – viena ekologiškiausių transporto rūšių, kuria vežant krovinius sunaudojama iki dešimt kartų mažiau degalų nei kelių transportu. Kartu su nuolat tobulinama Europos Sąjungos teisine sistema bei subalansuota finansine parama tai sukuria prielaidas plėtoti palankesnio gamtai geležinkelių transporto verslą, tobulinti geležinkelių transporto su kitomis transporto rūšimis sąveikos techninius-technologinius ir organizacinius mechanizmus.

Pasaulyje vis daugiau krovinių gabenama konteineriais. Sulig kiekvienais metais konteinerinių krovinių dalis padidėja apie 10 proc. Toks augimas savaime suprantamas, nes prekių gabenimas konteineriais yra daug pažangesnis palyginti su tradiciniu transportavimu. Jis yra saugus pačiam kroviniui – prekės apsaugomos nuo sugadinimo ir vagysčių. Konteinerius patogu sandėliuoti, krauti bei transportuoti. Konteineriniai kroviniai yra pritaikyti gabenti įvairiarūšėmis transporto priemonėmis. Jie sėkmingai plukdomi konteineriniais laivais, transportuojami konteineriniais traukiniais, taip pat ir kelių transportu – vilkikais, konteinerinėmis puspriekabėmis.

Konteinerių pervežimai Lietuvoje dar nepasiekė pasaulinių mastų, tačiau pažangesniam prekių transportavimui šalis yra pasirengusi. „LTG Cargo" gali pasidžiaugti gerai išplėtota geležinkelio infrastruktūra ir konteinerinių traukinių plėtros rezultatais. Bendrovė savo esamiems ir potencialiems klientams gali pasiūlyti platų konteinerinių traukinių paslaugų portfelį, kurių pervežimų ir aptarnavimo vietovės apima vietinę, Europos ir Azijos rinkas.


„LTG Cargo" konteinerinių traukinių paslaugų portfelį sudaro:

 

Atnaujinta 2021-06-14