Elektroninė duomenų valdymo sistema „e. Krovinys" – Jūsų patogiam naudojimui

APIE PROJEKTĄ

AB „LTG Cargo" įgyvendino projektą „Integruotos krovinių gabenimo jūrų ir geležinkelių transportu informacinės sistemos „e. Krovinys" sukūrimas", kuriuo siekiama prisidėti prie viešojo sektoriaus teikiamų elektroninių paslaugų modernizavimo, efektyviau išnaudoti šiuo metu veikiančių sistemų resursus ir galimybes, taupyti krovinių pervežimą bei perkrovimą vykdančių verslo subjektų laiką ir lėšas. 
 
Projekto metu sukurtomis elektroninėmis paslaugomis klientai galės naudotis nemokamai, o jų teikiamos galimybės leis AB „LTG Cargo" ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos klientams  efektyviau planuoti, organizuoti darbą jūrų ir geležinkelio sektoriuje. 
 

Informacinė sistema „e. Krovinys"

„e. Krovinys" – krovinių vežimą Lietuvos Respublikos geležinkeliais lydinčių dokumentų tvarkymo ir apskaitos kontrolės informacinė sistema. Ji sistemos vartotojams suteiks galimybę vienoje vietoje kaupti bei filtruoti sukauptus vežamų krovinių dokumentų duomenis, gauti reikalingą informaciją bei ją spausdinti visose darbo vietose. 
Sistema apima visą krovinio vežimo ciklą nuo sutarties su klientu kroviniui vežti sudarymo iki PVM sąskaitos-faktūros už suteiktas paslaugas išrašymo. 
Naujoje informacinėje sistemoje vartotojai galės derinti vežimo planus, užsakyti vagonus, pildyti ir pateikti važtaraščius geležinkelio stočiai, formuoti muitinės deklaracijas, derinti dokumentus su geležinkelio stotimi, stebėti vagonų dislokaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, sekti AB „LTG Cargo" skelbiamą aktualią, su krovinio vežimu susijusią, informaciją.
 

„e. Krovinys" funkcijos

Sistemoje „e. Krovinys" įdiegtos 5 elektroninės paslaugos:
- Geležinkelių krovinių gabenimo paslaugų rezervavimas:  galimybė užsakyti paslaugas, suderinti vežimo planą, užsakyti riedmenis, pateikti pervežimo organizavimo paraišką, sekti ilgalaikį paraiškų operatyvų likutį.
- Geležinkelių krovinių siuntos gabenimo proceso eigos stebėjimas: galimybė realiu laiku gauti informaciją apie krovinių judėjimą geležinkeliu Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat apie vagonų atvarymą/nuvarymą į privažiuojamuosius kelius, įforminti elektroninius dokumentus.
- Automatizuotas geležinkelių krovinio vežimo dokumentų paruošimas ir pateikimas paslaugos gavėjui: galimybė paruošti ir teikti deklaracijas, važtaraščius, peržiūrėti papildomų paslaugų dokumentus (KR-34, KR-12, KR-53, KR-142), teikti kitus geležinkelių krovinių gabenimo paslaugų inicijavimui ir vykdymui reikalingus dokumentus (KR-29).
- Automatizuotas geležinkelių krovinio vežimo finansinių dokumentų paruošimas ir pateikimas paslaugos gavėjui: galimybė peržiūrėti normatyvinę, sutarčių ir sąskaitų faktūrų informaciją.
- Automatizuotas deklaracijos paruošimas bei pateikimas muitinei: galimybė formuoti išvežimo bendrąsias deklaracijas EXS automatizuotomis priemonėmis.
 

„e. Krovinys" privalumai

Informacija vienoje vietoje. Siekiant taupyti klientų laiką, įdiegus sistemą „e.Krovinys" AB „LTG Cargo" klientai galės išvengti pakartotinio duomenų įvedimo, visus duomenis pildydami iš vienos sistemos vietos – „Užsakymo", taip panaudojant anksčiau įvestus duomenis, sekti užsakymo vykdymą stebint krovos darbų atlikimą,  vagonų dislokaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, mokestinę informaciją.
Elektroninis parašas. Klientai gali naudotis elektroninio parašo teikiamomis galimybėmis, taip išvengiats dokumentų spausdinimo ir skenavimo ir bei dokumentų vežiojimo į stotį.
Vieno lapo koncepcija. Siekiant kuo labiau supaprastinti naudotojo sąsają informacinėje sistemoje „e. Krovinys" naudojama vieno lapo koncepcija, kuri suteikia galimybę dokumentus pildyti viename lape, todėl nereikia atidarinėti atskirų langų, norint pateikti visus krovinių vežimo organizavimui būtinus duomenis.
Interneto naršyklės. Informacinė sistema „e. Krovinys" yra pritaikyta naudoti populiariausiose interneto naršyklėse: Mozilla Firefox, Google Chrome ir Microsoft Internet Explorer. 
 
e. Krovinys rasite adresu – https://ekro.litrail.lt
 
  • Prašymo dėl Naudojimosi IS „e.Krovinys" internete sutarties sudarymo  pavyzdys.

Kontaktai:
Dėl darbo su sistema „e.Krovinys" prašome kreiptis tel. nr: +370 5 202 1515 (I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45) arba el. paštu [email protected]

 

Atnaujinta 2022-04-07