Tarptautinių krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas (SMGS)


SMGS. RU.
SMGS. LT.

SMGS ir SMGS TI pakeitimai ir papildymai (įsigaliojantys nuo 2021-07-01)
SMGS 1 priedas   "Krovinių vežimo taisyklės"
Krovinių vežimo taisyklių 1 priedas - SMGS važtaraščio pavyzdys

Krovinių vežimo taisyklių 2 priedas - Vagonų žiniaraštis

(naudojamas vežant vagonų grupėmis pagal vieną važtaraštį)

Krovinių vežimo taisyklių 3 priedas - Konteinerių žiniaraštis

(naudojamas vežant konteinerių grupėmis pagal vieną važtaraštį)

Krovinių vežimo taisyklių  4 priedas - Krovinio palydovo pažymėjimas
Krovinių vežimo taisyklių 5 priedas - Lengvai užsiliepsnuojančių krovinių sąrašas
Krovinių vežimo taisyklių 6 priedas - Vagono atidarymo administraciniam patikrinimui aktas
Krovinių vežimo taisyklių 7 priedas - Komercinis aktas
SMGS 2 priedas "Pavojingųjų krovinių vežimo taisyklės" (įsigalioja nuo 2019-07-01)
Titulinis I tomas
1 dalis
2.1-2.2.51 skyrius
2.2.51-2.3.5 skyrius
Titulinis II tomas
3.1 skyrius
3.2 skyrius
3.2 A lentelė
3.2 B lentelė
3.3 skyrius
3.4 skyrius
3.5 skyrius
Titulinis III tomas
4.1 skyrius
4.2 skyrius
4.3 skyrius
4.4 skyrius
4.5 skyrius
5 dalis
6.1 skyrius
6.2 skyrius
6.3 skyrius
6.4 skyrius
6.5 skyrius
6.6 skyrius
6.7 skyrius
6.8 skyrius
6.9 skyrius
6.10 skyrius
6.11 skyrius
7 dalis
SMGS 2 priedas "Pavojingųjų krovinių vežimo taisyklės" (įsigalioja nuo 2021-07-01)
Titulinis I tomas
Turinys I tomas
1 dalis
2.1-2.2.51 skyrius
2.2.51-2.3.5 skyrius
Titulinis II tomas
Turinys II tomas
3.1 skyrius
3.2 skyrius
3.2 skyrius (Lentelė A)
3.2 skyrius (Lentelė B)
3.3 skyrius
3.4 skyrius
3.5 skyrius
Titulinis III tomas
Turinys III tomas
4.1 skyrius
4.2 skyrius 
4.3 skyrius
4.4 skyrius
4.5 skyrius
5 dalis
6.1 skyrius
6.2 skyrius
6.3 skyrius
6.4 skyrius
6.5 skyrius
6.6 skyrius
6.7 skyrius
6.8 skyrius
6.9 skyrius
6.10 skyrius
6.11 skyrius
6.20 skyrius
7 dalis
Norminių  - techninių dokumentų sąrašas

SMGS 3 priedas Krovinių išdėstymo ir tvirtinimo techninės sąlygos (įsigalioja nuo 2019-07-01)

SMGS 3 Priedo pakeitimai (įsigalioja nuo 2020-07-01)

1 dalis Krovinių išdėstymo ir tvirtinimo atviruose vagonuose bendrieji reikalavimai

2 dalis Medienos išdėstymas ir tvirtinimas

3 dalis Metalo gaminių ir metalo laužo išdėstymas ir tvirtinimas

4 dalis Statybinių krovinių išdėstymas ir tvirtinimas

5 dalis Krovinių plokščiu pagrindu išdėstymas ir tvirtinimas

6 dalis Cilindrinės formos krovinių išdėstymas ir tvirtinimas

7 dalis Ratinės technikos išdėstymas ir tvirtinimas

8 dalis Vikšrinės technikos išdėstymas ir tvirtinimas

9 dalis Konteinerių ir nuimamų kėbulų išdėstymas ir tvirtinimas

10 dalis Paketų išdėstymas ir tvirtinimas

11 dalis Krovinių išdėstymas ir tvirtinimas dengtuose vagonuose

12 dalis Autotraukinių, automobilių, puspriekabių, priekabų, vilkikų, nuimamų automobilių kėbulų išdėstymas ir tvirtinimas

13 dalis Padangų, ratų išdėstymas ir tvirtinimas

14 dalis Biriųjų ir suverstinių krovinių krovimas atviruosiuose riedmenyse

SMGS 3 priedas Krovinių išdėstymo ir tvirtinimo techninės sąlygos (įsigalioja nuo 2021-07-01)

I tomas - 1-3 dalys

II tomas - 4-14 dalys

Atmintinė O+P401 „Krovinių išdėstymas ir tvirtinimas konteineriuose" (įsigalioja nuo 2021-07-01)

SMGS 4 priedas "Vagono nepriklausančio kaip transporto priemonė vežėjui, vežimo taisyklės"

SMGS 5 priedas "Informacinis žinynas"

(aktuli redakcija patalpinta OSŽD tinklapyje adresu: osjd.org

SMGS 5 priedo "Informacinis žinynas" 1 priedas - Pakrovos gabaritai
Pagrindinių gedžiųjų krovinių sąrašas
SMGS 6 priedas "CIM/SMGS važtaraščio žinynas"

 

 

Atnaujinta 2021-06-21