Vagonų ir konteinerių nuoma

AB „Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcija nuomoja prekinius vagonus ir konteinerius sudarant atskiras vagonų ir konteinerių nuomos sutartis.

 

Kontaktinė informacija dėl prekinių vagonų nuomos:

Komercijos departamento Klientų sutarčių skyrius;

Tel.: +370 (5) 269 3765 / 269 2817 / 269 3113;

Faks. +370 (5) 269 2912.

 

Raštiško prašymo pavyzdinę formą dėl prekinių vagonų nuomos sutarties sudarymo rasite čia

Prašymas rašomas ant firminio įmonės blanko.

Nuomojant vagonus AB „Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcija pagal išankstinį kliento raštišką prašymą derina prekinių vagonų kursavimo per kitų valstybių geležinkelius maršrutą su jų administracijomis. Vagonų kursavimas atitinkamais tarptautiniais maršrutais yra derinamas iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos (suderinimo atveju), todėl, jei sutartis galioja ilgiau, nei suderintas kursavimas, klientas iš anksto turi papildomai raštu kreiptis dėl kursavimo suderinimo kitiems kalendoriniams metams atitinkamais tarptautiniais maršrutais.

 

Vagonų nuomos įkainiai priklauso nuo jų rūšies, nuomojamo kiekio, nuomos laikotarpio ir kitų sąlygų. Detalesnė informacija dėl vagonų nuomos įkainių bei sąlygų tel.: +370(5) 269 3765 / 269 2817.

 

Kontaktinė informacija dėl konteinerių nuomos:

Krovinių skyrius;

Tel.: +370 (5) 269 2227 / 269 3112;

Faks. +370 (5) 269 2927;

El. paštas kr@litrail.lt.

 

Atnaujinta 2016-06-17