Vagonų ir konteinerių nuoma

AB „Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcija nuomoja prekinius vagonus ir konteinerius sudarant atskiras vagonų ir konteinerių nuomos sutartis.

 

Raštiško prašymo pavyzdinę formą dėl prekinių vagonų nuomos sutarties sudarymo rasite čia

Prašymas rašomas ant firminio įmonės blanko.

Nuomojant vagonus AB „Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcija pagal išankstinį kliento raštišką prašymą derina prekinių vagonų kursavimo per kitų valstybių geležinkelius maršrutą su jų administracijomis. Vagonų kursavimas atitinkamais tarptautiniais maršrutais yra derinamas iki kiekvienų kalendorinių metų pabaigos (suderinimo atveju), todėl, jei sutartis galioja ilgiau, nei suderintas kursavimas, klientas iš anksto turi papildomai raštu kreiptis dėl kursavimo suderinimo kitiems kalendoriniams metams atitinkamais tarptautiniais maršrutais.

 

Norint sudaryti sutartį dėl vagonų ir konteinerių, prašome kreiptis į Krovinių vežimo direkcijos specialistus: http://cargo.litrail.lt/kontaktai

 

Atnaujinta 2018-03-19