Egidijus Lazauskas

AB „LG CARGO" valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius

Kontaktai

(+370 5) 269 2038


Šiuo metu eina pareigas

Egidijus Lazauskas yra bendrovės „LG CARGO" valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

Ankstesnė patirtis

Iki darbo pradžios „Lietuvos geležinkelių" įmonių grupėje E.Lazauskas vadovavo „Ernst & Young Baltic" infrastruktūros projektų komandai.

Jis taip pat yra vadovavęs Lietuvos ir tarptautinėms ekspertų komandoms, dirbusioms logistikos sektoriuje, dalyvavo, rengiant Klaipėdos viešojo logistikos centro įkūrimo galimybių studiją, Klaipėdos jūrų uosto plėtros iki 2030 metų programą, Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko užsakymu rengė Baltijos šalių transporto sektoriaus investicinių projektų analizę.

 

Išsilavinimas

E. Lazauskas 1996 metais Vilniaus Gedimino Technikos Universitete įgijo aplinkos inžinerijos bakalauro laipsnį.

 

Atnaujinta 2019-10-14