... Loading Map ...

Turite klausimų?

Domitės krovinių vežimo direkcijos teikiamomis paslaugomis? Susisiekite su mumis internetu ar telefonu. Mes visuomet pasiruošę Jums padėti!

Stoties viršininko kontaktai

Audronė Mizgerienė

(tel. 8 444 20100)

el.p. [email protected]

Prekių kasos telefonai ir darbo laikas

tel. 8 444 20101; faks. 8-444 20108

el.p. [email protected]

Darbo laikas: 08:00-20:00

Pervežimo klausimais kreiptis

Pervežimo klausimais kreiptis

Stoties g. 35, Telšiai LT-78102

Administracijos darbo laikas:

I-IV - 08:00-17:00, V - 08:00-15:45

Pietų pertrauka: 12:00-12:45

Informacija keleiviams visą parą:

8 700 55 111

Stočių žemėlapis ir sąrašas »
Visos paslaugos »

Stotyje teikiamos paslaugos

  • Atviros sandėliavimo aikštelės
  • Stotys, kuriose įrengti aukštakeliai

Telšių geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Vagonų siuntos bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas  Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/pateikia krovinio važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūrą ir patikrina, patvirtina važtos dokumentus
Vagono siuntos savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/pateikia krovinio važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūrą ir patikrina, patvirtina važtos 
Vietinių ir tarptautinių paraiškų derinimas Vietinių ir tarptautinių paraiškų derinimas
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą ,,Krovinys" Klientas atsiunčia paraišką, o atsakingas darbuotojas suveda ją į informacinę sistemą ,,Krovinys". Taip pat klientai gali patys užpildyti paraiškas informacinėje sistemoje ,,Krovinys", o atsakingi stoties darbuotojai patvirtina kliento užpildytą paraišką
Važtos dokumentų ir persiuntimo važtaraščių KR-52, KR-99, KR-10 ir KR-29 pildymas, tikrinimas, spausdinimas bei suvedimas į informacinę sistemą ,,Krovinys". Klientui pageidaujant komercijos agentas užpildo už nustatytą mokestį atspausdintą važtos dokumentą
Papildomų kliento pavedimų atlikimas. Pagal kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą, vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis, keičia vežimo sutartis ir krovinys išduodamas naujam gavėjui arba išsiunčiamas į naują paskyrimo stotį
Riedmenų atvarymas ir nuvarymas Užsakyti tušti arba pakrauti vagonai LG lokomotyvu atvaromi/nuvaromi į pakrovos/iškrovos vietas
Vagonų plombavimas Stoties komercijos darbuotojas, gavęs rašytinį prašymą, užplombuoja vagoną 
Supaprastintos muitinės tranzito procedūros įforminimas Stoties darbuotojas IS ,,Krovinys" suveda reikiamus duomenis šiai procedūrai pradėti, išsiunčiant krovinį, ir užbaigti, gaunant krovinį 
Pažymų apie krovinių gabenimą išdavimas Klientui prašant, siunčiamos pažymos/telegramos už kurias imamas nustatytas mokestis
Archyvinės medžiagos ir dokumentų kopijų išdavimas klientams prašant Pagal kliento rašytinį prašymą teikiamos dokumentų kopijos arba archyviniai dokumentai, esantys DI archyve, už kurias imamas nustatytas mokestis 
Krovinių priėmėjų paslaugos Pagal kliento rašytinį prašymą teikiama krovinių priėmėjo paslauga ir komercijos agentas dalyvauja, kraunant kliento vagonus. Už šią paslaugą skaičiuojamas nustatytas mokestis 
Važtaraščių blankų išdavimas klientui Pagal kliento prašymą, už nustatytą mokestį, išduodami popieriniai važtos dokumentų blankai