... Loading Map ...

Stoties adresas

Stoties g. 35, Telšiai LT-78102

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 5 269 3636

Stočių žemėlapis ir sąrašas »

Telšių geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Vagonų siuntos bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas.  Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/pateikia krovinio važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūrą ir patikrina, patvirtina važtos dokumentus.
Vagono siuntos savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/pateikia krovinio važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūrą ir patikrina, patvirtina važtos 
Vietinių ir tarptautinių paraiškų derinimas. Kliento užsakymu atliekmas vietinių ir tarptautinių paraiškų derinimas.
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Klientas atsiunčia paraišką, o atsakingas darbuotojas suveda ją į informacinę sistemą „e-Krovinys". Taip pat klientai gali patys užpildyti paraiškas informacinėje sistemoje „e-Krovinys", o atsakingi stoties darbuotojai patvirtina kliento užpildytą paraišką.
Važtos dokumentų ir persiuntimo važtaraščių KR-52, KR-99, KR-10 ir KR-29 pildymas, tikrinimas, spausdinimas bei suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Klientui pageidaujant komercijos agentas užpildo už nustatytą mokestį atspausdintą važtos dokumentą.
Papildomų kliento pavedimų atlikimas. Pagal kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą, vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis, keičia vežimo sutartis ir krovinys išduodamas naujam gavėjui arba išsiunčiamas į naują paskyrimo stotį.
Riedmenų atvarymas ir nuvarymas. Užsakyti tušti arba pakrauti vagonai LG lokomotyvu atvaromi/nuvaromi į pakrovos/iškrovos vietas.
Vagonų plombavimas. Stoties komercijos darbuotojas, gavęs rašytinį prašymą, užplombuoja vagoną.
Muitinės procedūrų įforminimas. Stoties darbuotojas IS „e-Krovinys" suveda reikiamus duomenis šiai procedūrai pradėti, išsiunčiant krovinį, ir užbaigti, gaunant krovinį. 
Pažymų apie krovinių gabenimą išdavimas. Paslauga teikiama kliento prašymu už nustatytą mokestį.
Krovinių priėmėjų paslaugos Pagal kliento rašytinį prašymą teikiama krovinių priėmėjo paslauga ir komercijos agentas dalyvauja, kraunant kliento vagonus. Už šią paslaugą skaičiuojamas nustatytas mokestis 
Važtaraščių blankų išdavimas klientui. Pagal kliento prašymą, už nustatytą mokestį, išduodami popieriniai važtos dokumentų blankai.