... Loading Map ...

Stoties adresas

Geležinkelio g. 4, Šilutė LT-99144

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 5 202 1515

Stočių žemėlapis ir sąrašas »

Šilutės geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Krovinių priėmimas/išdavimas. Vagono siuntų, leidžiamų sandėliuoti stoties atvirose aikštelėse, priėmimas ir išdavimas.
Vietinių paraiškų derinimas. Kliento prašymu yra derinamos vietinės paraiškos.
Važtaraščių blankų išdavimas klientui. Kliento prašymu pateikiami važtaraščių blankai.
Vagono siuntos savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas Vadovaujantis galiojančiomis sutartimis. Klientas iškredituoja gautą krovinį priima važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojai atlieka komercinę riedmenų apžiūrą ir patikrina važtos dokumentus
IS „e-Krovinys" IVC paraiškų suderinimas. Stoties vyresn. komercijos agentas, suderina paraiškas krovinį priimti gavėjams.
Važtos dokumentų ir persiuntimo važtaraščių KR-52, KR-99, KR-10, KR-29 pildymas, tikrinimas, spausdinimas bei suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys".  Pagal kliento prašymą komercijos agentas pildo ir spausdina  važtos dokumentus, už važtos dokumentų pildymą ir spausdinimą skaičiuojami mokesčiai pagal PP-LG kainyną.
Krovinių priėmėjų paslaugos. Kliento prašymu galimos krovinių priėmimo paslaugos.
Riedmenų atvarymas ir nuvarymas. Užsakytų tuščių ar pakrautų vagonų pristatymas  į iškrovos/pakrovos vietas.
Papildomas manevrinis darbas kliento privažiuojamuosiuose naudojimo keliuose. Kliento raštišku prašymu atliekamas papildomas manevrinis darbas, privažiuojamuosiuose keliuose, riedmenims perstatyti.
Vagonų plombavimas. Stoties komercijos darbuotojas, gavęs rašytinį prašymą, užplombuoja vagoną.
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Gavus kliento ar įgalioto asmens paraišką.
Muitinio tranzito procedūros įforminimas. Stoties komercijos darbuotojas IS „e-Krovinys" suveda reikiamus duomenis šiai procedūrai pradėti, išsiunčiant krovinį, ir užbaigti, gaunant krovinį.
Pažymų apie krovinių gabenimą išdavimas. Klientui prašant siunčiamos pažymos/telegramos, už kurias imamas nustatytas mokestis.
Krovinių vežimo sutarčių keitimas. Krovinių sutarčių keitimas vyksta remiantis kliento prašymu, kai keičiama galinė stotis arba krovinio gavėjo pavadinimas.