... Loading Map ...

Prekių kasos kontaktai ir darbo laikas

Darbo laikas: I-VII 8:00-20:00 val.

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 4 120 3372

Stoties kontaktai

Dubijos g. 44H, Šiauliai

 

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 5 269 3636

Stočių žemėlapis ir sąrašas »
Kitos aikštelės »

Sandėliavimo aikštelės

Šiaulių geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Vagono siuntos savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas. Vagonų padavimas į privažiuojamuosius kelius pakrovai ir iškrovai.
Vagono siuntos bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas Vagonų padavimas į bendrojo naudojimo kelius pakrovai ir iškrovai
Kroviniams sandėliuoti suteikiamo ploto paslaugų teikimas krovimo baro atviroje aikštelėje ir uždaruose sandėliuose. Prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių Nr. 120, 121, 123 yra asfaltuota atvira aikštelė, kurioje 9 apie 3000 kv.m.) galima aikštelės nuoma krovinių sandėliavimui.
Aukštos asfaltuotos krovinių platformos turinčios galinę rampą prie bendro naudojimo kelio Nr. 123 suteikimas krovos darbams. Galinė rampa tinkama automobiliams, autotraukiniams, spec. technikai ir kitų savaeigių transporto priemonių pakrovai bei iškrovai.: Ilgis – 3250 mm, Plotis iki artimiausio pastato 34450 mm, aukštis 1100 mm. Šoninė rampa: Ilgis – 105000 mm, Plotis iki servitutu patvirtinto pravažiavimo autotransportui – 14850 mm, aukštis 114 mm.
Autokrautuvo nuoma. Kliento prašymu atliekami krovinių krovimo –  rūšiavimo darbai krovimo baro atviroje aikštelėje ir uždaruose sandėliuose.
Riedmenų manevravimas. Kliento prašymu atliekamas papildomas manevrinis darbas riedmenims perstatyti.
SMTP (supaprastinta muitinės procedūra). Stoties komercijos ūkio darbuotojai IS „e-Krovinys" suveda reikiamus duomenys šiai procedūrai atlikti.
Važtos dokumentų ir persiuntimo važtaraščių pildymas ir spausdinimas suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Pagal kliento pageidavimą kasos pildo ir spausdina važtos dokumentus.
Krovinių priėmėjo paslaugos. Krovos darbams vykstant kliento jėgomis klientui paprašius gali būti skirtas krovinių priėmėjas tam tikroms procedūroms atlikti.
Vagonų plombavimas. Gavus kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą.
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Klientai atsiunčia paraišką, o atsakingi darbuotojai suveda ją į informacinę sistemą „e-Krovinys". Taip pat klientai gali patys užpildyti paraiškas informacinėje sistemoje „e-Krovinys", o atsakingi darbuotojai patikrina kliento užpildytą paraišką.