... Loading Map ...

Есть вопросы?

Заинтересованы в услугах, предоставляемых LG CARGO AB?

Свяжитесь с нами. Мы всегда готовы помочь!

Контакты кассы

Рабочее время: I-VII 8:00-20:00

Электронная почта: [email protected]

Контактный телефон: +370 444 20105

Контакты станции

Stoties g. 35, Telšiai LT-78102

 

Информация для пассажиров:

Контактный телефон: +370 700 55 111

Электронная почта: [email protected]

Есть вопросы?

Есть вопросы?

Электронная почта[email protected]

Tелефон: +370 5 269 3636

Карта услуг »

Таблица услуг ж/д станции

Название услуги Описание услуги
Vagonų siuntos bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas  Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/pateikia krovinio važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūrą ir patikrina, patvirtina važtos dokumentus
Vagono siuntos savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/pateikia krovinio važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūrą ir patikrina, patvirtina važtos 
Vietinių ir tarptautinių paraiškų derinimas. Kliento užsakymu atliekmas vietinių ir tarptautinių paraiškų derinimas.
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą ,,Krovinys" Klientas atsiunčia paraišką, o atsakingas darbuotojas suveda ją į informacinę sistemą ,,Krovinys". Taip pat klientai gali patys užpildyti paraiškas informacinėje sistemoje ,,Krovinys", o atsakingi stoties darbuotojai patvirtina kliento užpildytą paraišką
Važtos dokumentų ir persiuntimo važtaraščių KR-52, KR-99, KR-10 ir KR-29 pildymas, tikrinimas, spausdinimas bei suvedimas į informacinę sistemą ,,Krovinys". Klientui pageidaujant komercijos agentas užpildo už nustatytą mokestį atspausdintą važtos dokumentą
Papildomų kliento pavedimų atlikimas. Pagal kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą, vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis, keičia vežimo sutartis ir krovinys išduodamas naujam gavėjui arba išsiunčiamas į naują paskyrimo stotį
Riedmenų atvarymas ir nuvarymas Užsakyti tušti arba pakrauti vagonai LG lokomotyvu atvaromi/nuvaromi į pakrovos/iškrovos vietas
Vagonų plombavimas Stoties komercijos darbuotojas, gavęs rašytinį prašymą, užplombuoja vagoną 
Supaprastintos muitinės tranzito procedūros įforminimas Stoties darbuotojas IS ,,Krovinys" suveda reikiamus duomenis šiai procedūrai pradėti, išsiunčiant krovinį, ir užbaigti, gaunant krovinį 
Pažymų apie krovinių gabenimą išdavimas Klientui prašant, siunčiamos pažymos/telegramos už kurias imamas nustatytas mokestis
Archyvinės medžiagos ir dokumentų kopijų išdavimas klientams prašant Pagal kliento rašytinį prašymą teikiamos dokumentų kopijos arba archyviniai dokumentai, esantys DI archyve, už kurias imamas nustatytas mokestis 
Krovinių priėmėjų paslaugos Pagal kliento rašytinį prašymą teikiama krovinių priėmėjo paslauga ir komercijos agentas dalyvauja, kraunant kliento vagonus. Už šią paslaugą skaičiuojamas nustatytas mokestis 
Važtaraščių blankų išdavimas klientui Pagal kliento prašymą, už nustatytą mokestį, išduodami popieriniai važtos dokumentų blankai