... Loading Map ...

Есть вопросы?

Заинтересованы в услугах, предоставляемых LG CARGO AB?

Свяжитесь с нами. Мы всегда готовы помочь!

Контакты кассы

Рабочее время: I-VII 8:00-20:00 

Электронная почта: [email protected]

Контактный телефон: +370 441 20101

Контакты станции

Geležinkelio g. 4, Šilutė LT-99144

 

Информация для пассажиров:

Контактный телефон: +370 700 55 111

Электронная почта: [email protected]

По вопросам отправки груза

По вопросам отправки груза

 

Электронная почта[email protected]

Tелефон: +370 5 269 3636

Карта услуг »

Таблица услуг ж/д станции

Название услуги Описание услуги
Vagono siuntų, leidžiamų sandėliuoti stoties atvirose aikštelėse, priėmimas ir išdavimas Krovinių priėmimas- išdavimas
Vietinių paraiškų derinimas. Kliento prašymu yra derinamos vietinės paraiškos.
Važtaraščių blankų išdavimas klientui. Kliento prašymu pateikiami važtaraščių blankai.
Vagono siuntos savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas Vadovaujantis galiojančiomis sutartimis. Klientas iškredituoja gautą krovinį priima važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojai atlieka komercinę riedmenų apžiūrą ir patikrina važtos dokumentus
IS "Krovinys,, IVC paraiškų suderinimas Stoties vyresn. komercijos agentas, stoties viršininkė, suderina paraiškas krovinį priimti gavėjams
Važtos dokumentų ir persiuntimo važtaraščių KR-52, KR-99, KR-10, KR-29 pildymas, tikrinimas, spausdinimas bei suvedimas į informacinę sistemą "Krovinys"   Pagal kliento prašymą  komercijos agentas pildo ir spausdina  važtos dokumentus, už važtos dokumentų pildymą ir spausdinimą skaičiuojami mokesčiai pagal PP-LG kainyną
Krovinių priėmėjų paslaugos. Kliento prašymu galimos krovinių priėmimo paslaugos.
Riedmenų atvarymas ir nuvarymas Užsakytų tuščių ar pakrautų vagonų pristatymas  į iškrovos/pakrovos vietas
Papildomas manevrinis darbas kliento privažiuojamuosiuose naudojimo keliuose Kliento raštišku prašymu atliekamas papildomas manevrinis darbas, privažiuojamuosiuose keliuose, riedmenims perstatyti
Vagonų plombavimas. Stoties komercijos darbuotojas, gavęs rašytinį prašymą, užplombuoja vagoną.
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą ,,Krovinys" Gavus kliento ar įgalioto asmens paraišką
Supaprastintos muitinės tranzito procedūros įforminimas Stoties komercijos darbuotojas IS "Krovinys" suveda reikiamus duomenis šiai procedūrai pradėti, išsiunčiant krovinį, ir užbaigti, gaunant krovinį
Pažymų apie krovinių gabenimą išdavimas. Klientui prašant siunčiamos pažymos/telegramos, už kurias imamas nustatytas mokestis.
Krovinių vežimo sutarčių keitimas. Krovinių sutarčių keitimas vyksta remiantis kliento prašymu, kai keičiama galinė stotis arba krovinio gavėjo pavadinimas.
Archyvinės medžiagos teikimas. Pagal kliento rašytinį prašymą teikiamos dokumentų kopijas arba archyviniai dokumentai, esantys LG archyve, už kurį imamas nustatytas mokestis.