... Loading Map ...

Есть вопросы?

Заинтересованы в услугах, предоставляемых LG CARGO AB?

Свяжитесь с нами. Мы всегда готовы помочь!

Контакты кассы

Рабочее время: I-VII 8:00-20:00

Электронная почта: [email protected]

Контактный телефон: +370 3 727 2787

Контакты станции

Geležinkelio g. 8, Mauručių k., Veiverių sen., Prienų raj.

 

Информация для пассажиров:

Контактный телефон: +370 700 55 111

Электронная почта: [email protected]

По вопросам отправки груза

По вопросам отправки груза

Электронная почта[email protected]

Tелефон: +370 5 269 3636

Карта услуг »
Площадки »

Площадки для складирования

Таблица услуг ж/д станции

Название услуги Описание услуги
Vagono siuntų, leidžiamų sandėliuoti stoties atvirose aikštelėse, priėmimas ir išdavimas Vagono siuntų, leidžiamų sandėliuoti stoties atvirose aikštelėse, stotis nepriima ir neišduoda, tik leidžia sandėliuoti, sudarant sandėliavimo sutartį
Vagono siuntos savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas Vagonų padavimas į privažiuojamuosius kelius pakrovai ir iškrovai
Krovinių vežimo ir privažiuojamojo kelio naudojimo sutarties sudarymas Sudaromos terminuotos privažiavimo kelio naudojimo sutartys pagal kliento paraiškas
Vežimo organizavimo paraiškų vykdymas Vykdoma vadovaujantis kliento paraiškoje numatytais terminais, nesant galimybės papildomai derinama su klientu
Informacijos pateikimas klientui apie gautą krovinį (vagoną) Informacija pateikiama sutartyje numatytomis sąlygomis
Važtos dokumentų forminimas Pagal kliento prašymą vadovaujantis kainyne numatytą mokestį gali būti forminami važtos dokumentai
Spausdintų važtos dokumentų išdavimas Klientams sudariusiems sutartį vykdant pakrovą išduodami spausdinti važtos dokumentai kroviniui vežti 
Užpildytų važtos dokumentų patikrinimas ir suvedimas į informacinę sistemą "Krovinys"  Pagal pateiktus užpildytus važtos dokumentus atliekamas duomenų patikrinimas ir perkėlimas į  sistemą "Krovinys"
Važtos ir papildomų mokesčių skaičiavimas Pagal pateiktus važtos dokumentus skaičiuojami krovinio vežimo mokesčiai bei mokesčiai už papildomas paslaugas (vagono naudojimą, vagono padavimą į privažiavimo kelią, manevravimą ir t.t.)
Informacijos suteikimas klientui apie vagonų dislokacijos vietą Yra galimybė, jeigu klientas pageidauja suteikti informaciją, kur jo krautas ar iškrovai vykstantys vagonai yra