... Loading Map ...

Prekių kasos kontaktai ir darbo laikas

Darbo laikas: I-VII 8:00-20:00 val.

El. paštas: [email protected] 

Tel. nr.: +370 4 582 0216

Stoties kontaktai

Stoties g. 4, Rokiškis, LT-42164

 

 

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 5 269 3636

Stočių žemėlapis ir sąrašas »
Kitos aikštelės »

Sandėliavimo aikštelės

Rokiškio geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Vagonų siuntų savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas. Vagonų padavimas į privažiuojamuosius kelius pakrovai ir iškrovai.
Vagonų siuntų priėmimas ir išdavimas bendrojo naudojimo keliuose. Vagonų padavimas į bendrojo naudojimo kelius pakrovai ir iškrovai.
Važtos dokumentų spausdinimas. Kliento prašymu pateikiami spausdinti važtos dokumentai.
Riedmenų manevravimas. Kliento prašymu atliekamas papildomas manevrinis darbas riedmenims perstatyti.
Važtos dokumentų įforminimas. Pagal kliento prašymą, už kainyne nustatytą mokestį, komercijos agentai pildo ir spausdina važtos dokumentus.
Vagonų plombavimas. Gavus kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą.
Krovinių saugojimas. Krovinius laikant vagonuose, stoties keliuose.
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Klientai atsiunčia paraišką, o atsakingi darbuotojai suveda ją į informacinę sistemą „e-Krovinys". Taip pat klientai gali patys užpildyti paraiškas informacinėje sistemoje „e-Krovinys", o atsakingi darbuotojai patikrina kliento užpildytą paraišką.