... Loading Map ...

Prekių kasos kontaktai ir darbo laikas

Darbo laikas: I -VII visą parą

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 46 204601

Stoties kontaktai

Rimkų g. 8 Klaipeda LT-95345

 

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 5 269 3636

Stočių žemėlapis ir sąrašas »

Rimkų geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Vagono siuntų, leidžiamų sandėliuoti stoties atvirose aikštelėse, priėmimas ir išdavimas. Klientas sudaręs nuomos sutartį su Klaipėdos IF-4, naudojasi aukšta krovinių platforma, atveža ir laiko krovinius. 
Muitinio tranzito procedūros įforminimas. Stoties komercijos darbuotojas IS „e-Krovinys" suveda reikiamus duomenis šiai procedūrai užbaigti, gaunant krovinį.
Archyvinės medžiagos ir dokumentų kopijų išdavimas. Pagal kliento rašytinį prašymą teikiamos dokumentų kopijas arba archyviniai dokumentai, esantys LG archyve, už kurį imamas nustatytas mokestis.
Važtaraščių blankų išdavimas klientui. Pagal kliento prašymą, už nustatytą mokestį, išduodami popieriniai važtos dokumentų blankai.
Krovinių priėmėjų paslaugos. Pagal kliento rašytinį prašymą teikimą krovinių priėmėjo paslauga ir komercijos agentas dalyvauja kraunant kliento vagonus. Už paslaugą skaičiuojamas nustatytas mokestis.
Vietinių ir tarptautinių paraiškų derinimas. Kliento prašymu atliekamas vietinių ir tartautinių paraiškų derinimas.
Riedmenų atvarymas ir nuvarymas. Užsakytų tuščių, atvykusius iškrovai  ar pakrautų vagonų pristatymas į iškrovos/pakrovos vietas ( savininko privažiuojamuosius, viešojo naudojimo kelius ir paruošimas bendrojo naudojimo keliuose) .
Krovinių vežimo sutarčių keitimas ir kitos papildomos paslaugos. Krovinių sutarčių keitimas vyksta remiantis kliento prašymu, kai keičiama galinė stotis arba krovinio gavėjo pavadinimas. Atliekamos telegrafo paslaugos pagal kliento prašymą.
Važtos dokumentų ir persiuntimo važtaraščių spausdinimas, pildymas, tikrinimas bei suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys": KR-52, KR-99, KR-10, KR-28, KR-29, KR-30. Klientui pageidaujant komercijos agentas užpildo, atspausdina važtos dokumentus bei persiuntimo važtaraščius.
Paraiškų priėmimas, tikrinimas ir suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Klientai užpildo paraiškas informacinėje sistemoje „e-Krovinys" arba atsiunčia paraišką, o atsakingi darbuotojai patikrina kliento užpildytą paraišką arba suveda ją į informacinę sistemą „e-Krovinys". 
Krovinių, pakrautų į universaliuosius 20, 30 pėdų konteinerius, priėmimas ir tuščių universalių konteinerių 20, 30 pėdų išdavimas stotyje ir savininko privažiuojamuosiuose keliuose. Vadovaujantis krovos darbų sutartimis.
Vagono siuntos, savininko privažiuojamuosiuose,  keliuose, priėmimas ir išdavimas Vadovaujantis galiojančiomis sutartimis. Klientas iškredituoja gautą ar siunčiamą krovinį, priima/pateikia važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojai atlieka komercinę riedmenų apžiūrą ir patikrina važtos dokumentus
Papildomas manevrinis darbas kliento privažiuojamuosiuose keliuose. Kliento prašymu atliekamas papildomas manevrinis darbas, viešojo naudojimo bei savininko privažiuojamuosiuose keliuose, riedmenims perstatyti.
Vagonų plombavimas. Gavus kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą.