... Loading Map ...

Prekių kasos kontaktai ir darbo laikas

Darbo laikas: I-VII visą parą

El. paštas: [email protected]; [email protected]

Tel. nr.: +370 422 20060; +370 422 20271.

Stoties kontaktai

Bokšto g.13, Radviliškis, LT-82124

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 5 202 1515

Stočių žemėlapis ir sąrašas »

Radviliškio geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos aprašymas
Vagonų siuntų savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas. Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/pateikia krovinio važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūrą ir patikrina, patvirtina važtos.
Vagonų siuntų priėmimas ir išdavimas bendrojo naudojimo keliuose. Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/pateikia krovinio važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūrą ir patikrina, patvirtina važtos dokumentus.
Krovinių vežimo sutarčių keitimas Krovinių sutarčių keitimas vyksta remiantis kliento prašymu, kai keičiama galinė stotis arba krovinio gavėjo pavadinimas.
Riedmenų manevravimas. Kliento prašymu atliekamas papildomas manevrinis darbas riedmenims perstatyti.
Važtos dokumentų ir persiuntimo važtaraščių pildymas ir spausdinimas suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Pagal kliento pageidavimą kasos pildo ir spausdina važtos dokumentus.
Vagonų plombavimas. Gavus kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą.
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Klientai atsiunčia paraišką, o atsakingi darbuotojai suveda ją į informacinę sistemą „e-Krovinys". Taip pat klientai gali patys užpildyti paraiškas informacinėje sistemoje „e-Krovinys", o atsakingi darbuotojai patikrina kliento užpildytą paraišką.
Vagonų ir konteinerių atrinkimas nuomai Kliento prašymu ir už papildomą nustatytą mokestį atliekamas vagonų/konteinerių atrinkimas nuomai.
Sąstatų formavimas. Stotyje sąstatai yra formuojami nuo kalnelio.
Muitinės tarpininko paslaugos. Pasirašius sutartį dėl muitinės paslaugų teikimo galima atlikti importo, eksporto, tranzito, SMTP tranzito procedūras. Teikiama informacija išmuitinimo klausymais.
Krovinio svėrimas LG svarstyklėmis. Kliento prašymu, už kainyne nustatytą mokestį, krovinys sveriamas ir išrašomas pranešimas su svėrimo duomenimis ir pateikiamas į kasą.
Krovinių saugojimas. Krovinius laikant vagonuose, stoties keliuose.