... Loading Map ...

Turite klausimų?

Domitės krovinių vežimo direkcijos teikiamomis paslaugomis? Susisiekite su mumis internetu ar telefonu. Mes visuomet pasiruošę Jums padėti!

Stoties viršininko kontaktai

Vida Valiukienė

(tel. 8-41 204000)

el.p. [email protected]

Prekių kasos telefonai ir darbo laikas

tel. 8-41 204001; faks. 8-41 204004

el. p: [email protected]

Darbo laikas:

I-V 07:00-19:00

 

Pervežimo klausimais kreiptis

Pervežimo klausimais kreiptis

Čiurlionio g. 2, Kuršėnai, Šiaulių rajonas

Administracijos darbo laikas:

I-IV - 07:00-16:00, V - 07:00-14:45

Pietų pertrauka: 11:00-11:45

Informacija keleiviams visą parą:

8 700 55 111

Stočių žemėlapis ir sąrašas »

Pavenčių geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Vagono siuntos bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/ pateikia krovimo važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūrą ir patikrina, patvirtina važtos dokumentus
Vietinių ir tarptautinių paraiškų derinimas Vietinių ir tarptautinių paraiškų derinimas
Vagono siuntos savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/pateikia krovinio važtos dokumentus, komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūra ir patikrina, patvirtina važtos dokumentus
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą ,, Krovinys" Klientas atsiunčia paraišką, o atsakingas darbuotojas suveda ją į informacinę sistemą ,, Krovinys". Taip pat klientai gali patys užpildyti paraiškas informacinėje sistemoje ,,Krovinys", o atsakingi stoties darbuotojai patvirtina kliento užpildyta paraišką
Važtos dokumentų ir persiuntimo važtaraščių KR-52, KR-99, KR-10, KR-29 pildymas, tikrinimas, spausdinimas bei suvedimas į informacinę sistemą ,,Krovinys". Klientui pageidaujant komercijos agentas užpildo ir už nustatytą mokestį atspausdina važtos dokumentus
Papildomų kliento pavedimų atlikimas Pagal kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą, vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis, keičiama vežimo sutartis ir krovinys išduodamas naujam gavėjui arba išsiunčiamas į naują paskyrimo stotį
Riedmenų atvarymas ir nuvarymas Užsakyti tušti arba pakrauti vagonai LG arba Kliento lokomotyvu atvaromi/nuvaromi į iškrovos/pakrovos vietas
Vagonų plombavimas Stoties komercijos darbuotojas, davęs rašytinį prašymą, užplombuoja vagoną
Supaprastintos muitinės tranzito procedūros įforminimas Stoties komercijos darbuotojas IS ,, Krovinys" suveda reikiamus duomenis šiai procedūrai užbaigti, gaunant krovinį
Pažymų apie krovinių gabenimą išdavimas Klientui prašant siunčiamos pažymos/telegramos, už kurias imamas nustatytas mokestis.
Krovinių priėmėjų paslaugas Pagal kliento rašytinį prašymą teikimą krovinių priėmėjo paslauga ir komercijos agentas dalyvauja kraunant kliento vagonus. Už paslaugą skaičiuojamas nustatytas mokestis
Važtaraščių blankų išdavimas klientui Pagal kliento prašymą, už nustatytą mokestį, išduodami popieriniai važtos dokumentų blankai
Papildomas manevrinis darbas kliento privažiuojamuose keliuose Pagal kliento arba jo įgalioto asmens rašytinį prašymą LG lokomotyvu atliekamas manevrinis darbas kliento privažiuojamuosiuose keliuose. Už paslaugą skaičiuojamas nustatytas mokestis 
Krovos darbai: Krovos aikštelės plotas 840 m2 
Archyvinės medžiagos ir dokumentų kopijų išdavimas klientams prašant Pagal kliento rašytinį prašymą teikiamos dokumentų kopijas arba archyviniai dokumentai, esantys DK archyve, už kurį imamas nustatytas mokestis