... Loading Map ...

Prekių kasos kontaktai ir darbo laikas

Darbo laikas: I-VII 8:00-20:00 val.

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 4 120 4001; +370 41 203372

Stoties kontaktai

Čiurlionio g. 2, Kuršėnai, Šiaulių rajonas

 

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 5 269 3636

Stočių žemėlapis ir sąrašas »

Pavenčių geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Vietinių ir tarptautinių paraiškų derinimas. Kliento prašymu organizuojamas vietinių ir tarptautinių paraiškų derinimas.
Vagono siuntos savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas. Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/pateikia krovinio važtos dokumentus, komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūra ir patikrina, patvirtina važtos dokumentus.
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Klientas atsiunčia paraišką, o atsakingas darbuotojas suveda ją į informacinę sistemą „e-Krovinys". Taip pat klientai gali patys užpildyti paraiškas informacinėje sistemoje „e-Krovinys", o atsakingi stoties darbuotojai patvirtina kliento užpildyta paraišką.
Važtos dokumentų ir persiuntimo važtaraščių KR-52, KR-99, KR-10, KR-29 pildymas, tikrinimas, spausdinimas bei suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Klientui pageidaujant komercijos agentas užpildo ir už nustatytą mokestį atspausdina važtos dokumentus.
Papildomų kliento pavedimų atlikimas. Pagal kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą, vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis, keičiama vežimo sutartis ir krovinys išduodamas naujam gavėjui arba išsiunčiamas į naują paskyrimo stotį.
Riedmenų atvarymas ir nuvarymas. Užsakyti tušti arba pakrauti vagonai LG arba Kliento lokomotyvu atvaromi/nuvaromi į iškrovos/pakrovos vietas.
Vagonų plombavimas. Stoties komercijos darbuotojas, davęs rašytinį prašymą, užplombuoja vagoną.
Muitinio tranzito procedūros įforminimas. Stoties komercijos darbuotojas IS „e-Krovinys" suveda reikiamus duomenis šiai procedūrai užbaigti, gaunant krovinį.
Pažymų apie krovinių gabenimą išdavimas. Klientui prašant siunčiamos pažymos/telegramos, už kurias imamas nustatytas mokestis.
Krovinių priėmėjų paslaugas. Pagal kliento rašytinį prašymą teikimą krovinių priėmėjo paslauga ir komercijos agentas dalyvauja kraunant kliento vagonus. Už paslaugą skaičiuojamas nustatytas mokestis.
Važtaraščių blankų išdavimas klientui. Pagal kliento prašymą, už nustatytą mokestį, išduodami popieriniai važtos dokumentų blankai.
Papildomas manevrinis darbas kliento privažiuojamuose keliuose. Pagal kliento arba jo įgalioto asmens rašytinį prašymą LG lokomotyvu atliekamas manevrinis darbas kliento privažiuojamuosiuose keliuose. Už paslaugą skaičiuojamas nustatytas mokestis. 
Krovinių pakrovimas/iškrovimas. Krovos aikštelės plotas 840 m² .
Archyvinės medžiagos ir dokumentų kopijų išdavimas. Pagal kliento rašytinį prašymą teikiamos dokumentų kopijas arba archyviniai dokumentai, esantys LG archyve, už kurį imamas nustatytas mokestis.