Naudojimasis AB „Lietuvos geležinkeliai" Techninio prižiūrėtojo prekinių vagonų techninės priežiūros sistema

 

APIE PASLAUGĄ

Krovinių vežimo direkcija pradedą teikti naują paslaugą, skirtą privačius vagonus turinčioms įmonėms, siekiančioms gauti techninio prižiūrėtojo sertifikatą.

Įmonės, kurios turi joms nuosavybės teise priklausančius prekinius vagonus, ketinančios verstis veikla, susijusia su prekinių vagonų naudojimu viešoje geležinkelių infrastruktūroje, privalo pasirinkti vieną iš dviejų galimybių: gauti techninio prižiūrėtojo sertifikatą ir tapti prekinių vagonų techniniais prižiūrėtojais arba pirkti prekinių vagonų techninės priežiūros paslaugas iš kitų techninių prižiūrėtojų.

2015 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos įsakymu buvo įteisinta galimybė, kad įmonės, siekiančios gauti techninio prižiūrėtojo sertifikatą, gali atlikti prekinių vagonų techninę priežiūrą pagal kito sertifikuoto techninio prižiūrėtojo techninės priežiūros sistemą.

2011 m. lapkričio 16 d. įgijusi Saugos sertifikatą, AB „Lietuvos geležinkeliai" oficialiai tapo prekinių vagonų, naudojamų 1520 mm vežės pločio geležinkelių tinkle, techniniu prižiūrėtoju. Tai reiškia, kad mūsų bendrovėje yra sukurta teisės aktų reikalavimus atitinkanti prekinių vagonų techninės priežiūros sistema.

 

PASLAUGOS TEIKIMAS

Norint pradėti naudotis AB „Lietuvos geležinkeliai" techninio prižiūrėtojo prekinių vagonų techninės priežiūros sistema, reikia sudaryti su AB „Lietuvos geležinkeliai" Naudojimosi techninio prižiūrėtojo prekinių vagonų techninės priežiūros sistema sutartį. Pavyzdinę sutartį (lietuvių kalba) galite peržiūrėti: PDF[A1] , MS Word[A2]  formatu.

Įmonei, sudariusiai su AB „Lietuvos geležinkeliai" Naudojimosi techninio prižiūrėtojo prekinių vagonų techninės priežiūros sistema sutartį ir sumokėjusiai vienkartinį mokestį už naudojimąsi techninio prižiūrėtojo prekinių vagonų techninės priežiūros sistema, pateikiami:

§ Techninio prižiūrėtojo prekinių vagonų techninės priežiūros sistemos aprašas;

§ Pripažintų subjektų, kurie gali atlikti prekinių vagonų techninę priežiūrą, sąrašas.

 

Teikiamos paslaugos (naudojimosi techninio prižiūrėtojo prekinių vagonų techninės priežiūros sistema ir šios sistemos palaikymo) įkainius rasite Papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, kainyne PP-LG.

 

KONTAKTAI

Norint sudaryti sutartį dėl naudojimosi techninio prižiūrėtojo prekinių vagonų sistemos, prašome kreiptis į Krovinių vežimo direkcijos specialistus: http://cargo.litrail.lt/kontaktai

 

[A1]

 

[A2]

 

 

Atnaujinta 2018-03-19