... Loading Map ...

Stoties adresas

Geležinkelio g. 8, Mauručių k., Veiverių sen., Prienų raj.

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 5 269 3636

Stočių žemėlapis ir sąrašas »
Kitos aikštelės »

Sandėliavimo aikštelės

Mauručių geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Vagono siuntų, leidžiamų sandėliuoti stoties atvirose aikštelėse, sandėliavimas Sandėliuoti leidžiama tik sudarius sudarant sandėliavimo sutartį.
Vagonų padavimas į privažiuojamuosius kelius. Vagonų padavimas į privažiuojamuosius kelius pakrovai ir iškrovai.
Krovinių vežimo ir privažiuojamojo kelio naudojimo sutarties sudarymas. Sudaromos terminuotos privažiavimo kelio naudojimo sutartys pagal kliento paraiškas.
Vežimo organizavimo paraiškų vykdymas. Vykdoma vadovaujantis kliento paraiškoje numatytais terminais, nesant galimybės papildomai derinama su klientu.
Informacijos pateikimas klientui apie gautą krovinį (vagoną). Informacija pateikiama sutartyje numatytomis sąlygomis.
Važtos dokumentų pildymas. Pagal kliento prašymą vadovaujantis kainyne numatytą mokestį gali būti forminami važtos dokumentai.
Spausdintų važtos dokumentų išdavimas. Klientams sudariusiems sutartį vykdant pakrovą išduodami spausdinti važtos dokumentai kroviniui vežti.
Klientui spausdintų važtos dokumentų blankų išdavimas, patikrinimas ir suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys".  Pagal pateiktus užpildytus važtos dokumentus atliekamas duomenų patikrinimas ir perkėlimas į  sistemą „e-Krovinys".
Važtos ir papildomų mokesčių skaičiavimas. Pagal pateiktus važtos dokumentus skaičiuojami krovinio vežimo mokesčiai bei mokesčiai už papildomas paslaugas (vagono naudojimą, vagono padavimą į privažiavimo kelią, manevravimą ir t.t.).
Informacijos suteikimas klientui apie vagonų dislokacijos vietą. Yra galimybė, jeigu klientas pageidauja suteikti informaciją, kur yra jo krautas ar iškrovai vykstantys vagonai.