... Loading Map ...

Stoties adresas

Stoties g. 36, Kupiškis, LT-40134

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 5 269 3636

Stočių žemėlapis ir sąrašas »
Kitos aikštelės »

Sandėliavimo aikštelės

Kupiškio geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Vagonų siuntų savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas. Vagonų padavimas į privažiuojamuosius kelius pakrovai ir iškrovai.
Vagonų siuntų priėmimas ir išdavimas bendrojo naudojimo keliuose. Paslauga vykdoma gavus kliento prašymą. Numatytas papildomas mokestis.
Riedmenų manevravimas. Kliento prašymu atliekamas papildomas manevrinis darbas riedmenims perstatyti.
Važtos dokumentų įforminimas ir spausdinimas. Pagal kliento prašymą, už kainyne nustatytą mokestį, komercijos agentai pildo ir spausdina važtos dokumentus
Vagonų plombavimas. Vagonai plombuojami tokiomis plombomis, kad pažeidus jų tvirtinimą jos susigadintų.
Krovinių saugojimas. Krovinius laikant vagonuose, stoties keliuose.
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Klientai atsiunčia paraišką, o atsakingi darbuotojai suveda ją į informacinę sistemą „e-Krovinys". Taip pat klientai gali patys užpildyti paraiškas informacinėje sistemoje „e-Krovinys", o atsakingi darbuotojai patikrina kliento užpildytą paraišką.
Krovinių, pakrautų į cisternas ir spec. cisterninius konteinerius, priėmimas ir išdavimas kliento privažiuojamuosiuose keliuose. Klientas cisternose ir spec. cisterniniuose konteineriuose gauna suskystintas dujas. Krauti vagonai varomi į kliento privažiuojamuosius kelius iškrovai. Po iškrovos pildomi važtos dokumentai tuščių vagonų išsiuntimui.