AB „LG CARGO" organizuoja krovinų pervežimus pagal klientų poreikius bei krovinius gabena visais galimais maršrutais. Lietuva turi 1520 mm ir 1435 mm vėžes, todėl gali pristatyti krovinį į reikiamą valstybę.

Krovinių vežimas geležinkeliais 1435 mm pločio vėže šiuo metu vykdomas visoje Europoje į Vakarus nuo Suomijos, Baltijos valstybių, Baltarusijos ir Ukrainos, išskiriant tik Ispaniją, Portugaliją ir Airiją.

Bendrovė siekia tobulinti vežimo procesus Skandinavijos, Turkijos, Kinijos, Vakarų Europos kryptimis.

     Pagrindiniai krovinių pervežimo paslaugų plėtros tikslai:

• Tapti pagrindiniu transporto koridoriumi tarptautiniam krovinių gabenimui tarp Juodosios ir Baltijos jūrų, sujungiant Šiaurės Europą su Juodosios jūros regionu - Ukraina, Turkija, Užkaukaze.

• Aptarnauti Baltarusijos, Rusijos, Kazachstano Vidurinės Azijos šalių, Kinijos krovinių srautus.

• Plėtoti krovinių vežimo veiklą Šiaurės - Pietų kryptimi („Rail Baltica" projekto įgyvendinimas, dalyvavimas VIII krovinių vežimo koridoriaus (Roterdamas - Berlynas - Varšuva - Terespolisīlisemislems bilimélis bälim kelimas / Kaunis klimoniselis bärjem klimonisen)

• Tarptautinių šaudyklinių konteinerinių traukinių projektų įgyvendinimas.

     Privalumai:

• Nuo Kinijos/Kazachstano sienos esame greičiausiai pasiekiamas neužšąlantis Europos uostas Baltijos jūroje.

• iš Lietuvos per 3 dienas įmanoma tolimesnė krovinio distribucija į visus ES taškus.

• Lietuvos transporto ir logistikos sektorius efektyviai gali aptarnauti ne tik tarptautines rinkas Rytų-Vakarų kryptimi, bet ir rinkas Šiaurės-Pietų kryptimi, apimant Baltarusiją, Ukrainą bei Centrinės Europos šalis.

• Konteinerinio traukinio patikra kertant ES sieną - 30 min.

• Atnaujintas „Lietuvos geležinkelių" prekinių riedmenų parkas.

 

 

Atnaujinta 2019-12-18