... Loading Map ...

Turite klausimų?

Domitės krovinių vežimo direkcijos teikiamomis paslaugomis? Susisiekite su mumis internetu ar telefonu. Mes visuomet pasiruošę Jums padėti!

Stoties viršininko kontaktai

Inga Virpilaitytė

(tel. 8 445 20000)

el.p. [email protected]

Prekių kasos telefonai ir darbo laikas

tel. 8 445 20006; faks. 8 445 20022

el.p. [email protected]

Darbo laikas: 08:00 iki 20:00 val.

Pervežimo klausimais kreiptis

Pervežimo klausimais kreiptis

Stoties g. 2, Kretinga

Administracijos darbo laikas:

I-IV - 07:00-16:00, V - 07:00-14:45

Pietų pertrauka: 11:00-11:45

Informacija keleiviams visą parą:

8 700 55 111

Stočių žemėlapis ir sąrašas »
Visos paslaugos »

Stotyje teikiamos paslaugos

  • Atviros sandėliavimo aikštelės
Kitos aikštelės »

Sandėliavimo aikštelės

Kretingos geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Vagono siuntos bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/pateikia krovinio važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūrą ir patikrina, patvirtina važtos dokumentus
Vietinių ir tarptautinių paraiškų derinimas Vietinių ir tarptautinių paraiškų derinimas
Vagono siuntos savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/pateikia krovinio važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūrą ir patikrina, patvirtina važtos dokumentus
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą "Krovinys" Klientas atsiunčia paraišką, o atsakingas darbuotojas suveda ją į informacinę sistemą "Krovinys". Taip pat klientai gali patys užpildyti paraiškas informacinėje sistemoje „Krovinys", o atsakingi stoties darbuotojai patvirtina kliento užpildytą paraišką
Važtos dokumentų ir persiuntimo važtaraščių KR-52, KR-99, KR-10, KR-29 pildymas, tikrinimas, spausdinimas bei suvedimas į informacinę sistemą "Krovinys" Klientui pageidaujant komercijos agentas užpildo ir už nustatytą mokestį atspausdina važtos dokumentus
Papildomų kliento pavedimų atlikimas Pagal kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą, vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis, keičiama vežimo sutartis ir krovinys išduodamas naujam gavėjui arba išsiunčiamas į naują paskyrimo stotį
Riedmenų atvarymas ir nuvarymas, manevravimas Užsakyti tušti arba pakrauti vagonai LG lokomotyvu atvaromi/ nuvaromi į iškrovos/pakrovos vietas. Pagal atskirus kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą, vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis atliekamas vagonų  manevravimas LG lokomotyvu
Vagonų plombavimas Stoties komercijos darbuotojas, gavęs rašytinį prašymą, užplombuoja vagoną
Supaprastintos muitinės tranzito procedūros įforminimas Stoties komercijos darbuotojas IS "Krovinys" suveda reikiamus duomenis šiai procedūrai pradėti, išsiunčiant krovinį, ir užbaigti, gaunant krovinį
Pažymų apie krovinių gabenimą išdavimas Klientui prašant siunčiamos pažymos/telegramos, už kurias imamas nustatytas mokestis
Archyvinės medžiagos ir dokumentų kopijų išdavimas klientų prašymu Pagal kliento rašytinį prašymą teikiamos dokumentų kopijos arba archyviniai dokumentai, esantys DK archyve, už kurį imamas nustatytas mokestis
Krovinių priėmėjų paslaugos Pagal kliento rašytinį prašymą teikiama krovinių priėmėjo paslauga ir komercijos agentas dalyvauja kraunant kliento vagonus. Už šią paslaugą skaičiuojamas nustatytas mokestis
Važtaraščių blankų išdavimas klientui Pagal kliento prašymą, už nustatytą mokestį, išduodami popieriniai važtos dokumentų blankai
Vagonų ir konteinerių plovimas, dezinfekavimas LG priemonėmis Vagonų plovimo punkte APC jėgomis. Vadovaujantis galiojančiomis sutartimis bei susitarimais arba pagal klientų rašytinius prašymus vykdomas vagonų ir konteinerių plovimas, dezinfekavimas