... Loading Map ...

Stoties adresas

Stoties g. 2, Kretinga

 

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 5 269 3636

Stočių žemėlapis ir sąrašas »
Kitos aikštelės »

Sandėliavimo aikštelės

Kretingos geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Vagono siuntos bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas. Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/pateikia krovinio važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūrą ir patikrina, patvirtina važtos dokumentus.
Vietinių ir tarptautinių paraiškų derinimas. Kliento prašymu organizuojamas vieitinių ir tarptautinių paraiškų derinimas.
Vagono siuntos savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas. Klientas informuojamas apie atvykusį krovinį, iškredituoja gauto krovinio važtos dokumentus, priima/pateikia krovinio važtos dokumentus, stoties komercijos darbuotojas atlieka komercinę riedmenų ir krovinio apžiūrą ir patikrina, patvirtina važtos dokumentus.
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Klientas atsiunčia paraišką, o atsakingas darbuotojas suveda ją į informacinę sistemą „e-Krovinys". Taip pat klientai gali patys užpildyti paraiškas informacinėje sistemoje „e-Krovinys", o atsakingi stoties darbuotojai patvirtina kliento užpildytą paraišką.
Važtos dokumentų ir persiuntimo važtaraščių KR-52, KR-99, KR-10, KR-29 pildymas, tikrinimas, spausdinimas bei suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Klientui pageidaujant komercijos agentas užpildo ir už nustatytą mokestį atspausdina važtos dokumentus.
Papildomų kliento pavedimų atlikimas. Pagal kliento ar jo įgalioto asPažymų apie krovinių gabenimą išdavimasmens rašytinį prašymą, vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis, keičiama vežimo sutartis ir krovinys išduodamas naujam gavėjui arba išsiunčiamas į naują paskyrimo stotį.
Riedmenų atvarymas ir nuvarymas. Užsakyti tušti arba pakrauti vagonai LG lokomotyvu atvaromi/ nuvaromi į iškrovos/pakrovos vietas.
Manevravimo darbai (riedmenų). Pagal atskirus kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą, vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis atliekamas vagonų  manevravimas LG lokomotyvu.
Muitinio tranzito procedūros įforminimas. Stoties komercijos darbuotojas IS „e-Krovinys" suveda reikiamus duomenis šiai procedūrai pradėti, išsiunčiant krovinį, ir užbaigti, gaunant krovinį.
Pažymų apie krovinių gabenimą išdavimas. Klientui prašant siunčiamos pažymos/telegramos, už kurias imamas nustatytas mokestis.
Krovinių priėmėjų paslaugos. Pagal kliento rašytinį prašymą teikiama krovinių priėmėjo paslauga ir komercijos agentas dalyvauja kraunant kliento vagonus. Už šią paslaugą skaičiuojamas nustatytas mokestis.
Važtaraščių blankų išdavimas klientui. Pagal kliento prašymą, už nustatytą mokestį, išduodami popieriniai važtos dokumentų blankai.
Vagonų ir konteinerių plovimas, dezinfekavimas LG priemonėmis. Vagonų plovimo punkte APC jėgomis. Vadovaujantis galiojančiomis sutartimis bei susitarimais arba pagal klientų rašytinius prašymus vykdomas vagonų ir konteinerių plovimas, dezinfekavimas.