... Loading Map ...

Prekių kasos kontaktai ir darbo laikas

Darbo laikas: I-VII visą parą

El. paštai: [email protected]; [email protected]

Tel. nr.: +370 5 269 4086

Stoties kontaktai

Kalvelių km., Vilniaus raj. LT-13010

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas:[email protected]

Tel. nr.: +370 5 202 1515

Stočių žemėlapis ir sąrašas »

Kenos geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Vagonų perdavimas Baltarusijos geležinkeliams ir priėmimas iš jų. Vadovaujantis LG traukinių formavimo planu bei traukinių eismo tvarkaraščiu ir kitais galiojančiais norminiais aktais.
Muitinio tranzito procedūros įforminimas . Vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis bei kitais galiojančiais norminiais aktais.
Krovinių vežimo sutarčių keitimas. Gavus kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis keičiama vežimo sutartis.
Krovinio svėrimas LG svarstyklėmis. Gavus kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą arba kai yra užfiksuojamas vežamo krovinio svorio neatitikimas.
Vagono siuntos savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas Vadovaujantis galiojančiomis sutartimis bei susitarimais.
Krovinių priėmėjo paslaugos. Pagal kliento rašytinį prašymą teikimą krovinių priėmėjo paslauga ir komercijos agentas dalyvauja kraunant kliento vagonus. Už paslaugą skaičiuojamas nustatytas mokestis.
Vagonų plombavimas. Stoties komercijos darbuotojas, davęs rašytinį prašymą, užplombuoja vagoną.
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Klientai atsiunčia paraišką, o atsakingi darbuotojai suveda ją į informacinę sistemą „e-Krovinys". Taip pat klientai gali patys užpildyti paraiškas informacinėje sistemoje „e-Krovinys", o atsakingi darbuotojai patikrina kliento užpildytą paraišką.
Važtos dokumentų ir persiuntimo važtaraščių spausdinimas, pildymas, tikrinimas bei suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys": KR-52, KR-99, KR-10, KR-28, KR-29, KR-30. Gavus kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą.