... Loading Map ...

Prekių kasos kontaktai ir darbo laikas

Darbo laikas: I-VII visą parą

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 3 727 2383

Stoties kontaktai

Palemono g. 78, Kaunas

 

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 5 269 3636

Stočių žemėlapis ir sąrašas »
Kitos aikštelės »

Sandėliavimo aikštelės

Naudojama technika

  • AukštakelisAtverti

    Naudojamas aukštakelis kroviniams iškrauti

Kauno geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Krovinių deklaravimas. Paslaugos suteikiamos kliento prašymu.
Krovinių pakrovimas/ iškrovimas iš/į vagonus. Klientas, sudaręs sutartį, gali naudotis stotyje esančia 1 šonine rampa krovinių pakrovimui į vagonus ir (arba) iškrovimui iš vagonų.
Krovinių pakrovimas/iškrovimas iš/į automobilius. Klientas, sudaręs sutartį, gali naudotis stotyje esančia įranga pakrovimui į automobilius ir (arba) iškrovimui iš automobolių.
Riedmenų atvarymas ir nuvarymas. Užsakytų tuščių ar pakrautų vagonų pristatymas į iškrovos/pakrovos vietas.
Krovinių pakrovimas/iškrovimas iš/į konteinerius. Klientas, sudaręs sutartį, gali naudotis stotyje esančia įranga krovinių pakrovimui į konteinerius ir (arba) iškrovimui iš konteinerių.
Krovinių tvirtinimas vagonuose. Stočių darbuotojai, kliento prašymu, tvirtina krovinius, esančius vagonuose.
Krovinių svėrimas/svarstyklių patikra. Svirtinių svarstyklių su ciferblatine galvute SMI-500 patikra. Svirtinių svarstyklių su ciferblatine galvute patikra. Svirtinių stacionarių svarstyklių (tame tarpe gyvuliams sverti) patikra. Svirtinių svarstyklių patikra (iki 5t). Stalinių/stalinių ciferblatinių svarstyklių (iki 20kg) patikra. Automobilinių svarstyklių patikra (iki 60t ). Vagoninių svarstyklių (iki 200t) patikra. Elektroninių svarstyklių patikra (iki 3000kg).
Krovinių išsiuntimui dokumentų paruošimas. Paslauga teikiama kliento prašymu.
Autotransporto paslaugos. Krovinių pervežimas klientui nesinaudojančiam privažiuojamųjų kelių paslaugomis.
Krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovo paslaugos. Krovą vykdant kliento jėgomis, pagal atskirą prašymą ir mokestį yra skiriamas darbuotojas, kuris tikrina, kaip kraunamas krovinys į vagoną. Pakrovus krovinį, darbų vadovas pasirašo ant važtos dokumentų.
Mechanizmų nuoma. Klientas, sudaręs sutartį, gali naudotis stotyje esančia įranga.
Pažymų apie krovinio gabenimą išdavimas. Kliento prašymu, teikiamos pažymos apie krovinio gabenimą.
Manevravimo darbai (reidmenų). Kliento prašymu atliekamas papildomas manevrinis darbas riedmenims perstatyti.
Krovinių sandėliavimas vagonuose, atvirose aikštelėse, sandėliuose. Klientai, sudarę sandėliavimo sutartį, visada turi teisę naudotis nustatytu sandėliavimo plotu ir laikyti krovinius atviroje aikštelėje ar sandėliuose.
Krovinių saugojimas. Kliento prašymu organizuojamas krovinių saugojimas.
Logistikos paslaugos, jų pateikimas Sutarčių rengimas, klientų konsultavimas, informacijos pateikimas telefonu, elektroniniu paštu, faksu, krovos darbų organizavimas.
Vagonų ir konteinerių valymas. Pagal atskirą prašymą ir mokestį vagoną gali išvalyti geležinkelio įmonė. Kai krovą vykdo pats klientas, jis atsako ir už vagono valymą.
Privažiuojamojo kelio eismo organizavimo instrukcijos parengimas ir suderinimas. Paslauga teikiama, jeigu tai yra numatyta kliento sutartyje.
Važtos dokumentų pildymas. Pagal kliento prašymą kasos darbuotojas pildo važtos dokumentus.
Lengvųjų automobilių pakrovai į specializuotus vagonus pakrovai skirto mechanizmo naudojimas. Klientas, sudaręs sutartį, gali naudotis stotyje esančia įranga.
Biriųjų krovinių iškrovai skirto vibratoriaus naudojimas. Klientas, sudaręs sutartį, gali naudotis stotyje esančia įranga.
Pusvagonių liukų uždarymo įrenginio naudojimas. Klientas, sudaręs sutartį, gali naudotis stotyje esančia įranga.
Autokrautuvų ir kranų naudojimas. Klientas, sudaręs sutartį, gali naudotis stotyje esančiais autokrautuvais ir kranais.
Papildomų krovinio siuntėjo / gavėjo pavedimų vykdymas. Pagal atskirą prašymą ir mokestį galimi papildomų krovinio siuntėjo ar gavėjo pavedimų vykdymas.