... Loading Map ...

Stoties adresas

Misiūno g. 2, Kaišiadorys

 

Informacija keleiviams:

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 700 55 111

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 5 269 3636

Stočių žemėlapis ir sąrašas »
Kitos aikštelės »

Sandėliavimo aikštelės

Kaišiadorių geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos aprašymas
Krovinių vežimų organizavimo paraiškų priėmimas, suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys" ir vykdymas. Klientui atsiuntus užpildytą paraišką, atsakingas darbuotojas suveda ją į informacinę sistemą „e-Krovinys". Taip pat, klientas gali pats užpildyti paraišką tiesiai informacinėje sistemoje „e-Krovinys", o atsakingi geležinkelio stoties darbuotojai patikrina ar teisingai užpildyta. Stotis kontroliuoja paraiškos įvykdymą.
Riedmenų atvarymas ir nuvarymas. Atvykusių į stotį krautų arba užsakytų tuščių vagonų LG lokomotyvu atvarymas/nuvarymas į klientų iškrovos/pakrovos vietas.
Papildomų kliento pavedimų atlikimas. Pagal kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą, vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis, keičiama vežimo sutartis ir krovinys išduodamas naujam gavėjui arba išsiunčiamas į naują paskyrimo stotį.
Riedmenų manevravimo darbai. Kliento prašymu atliekamas papildomas manevrinis darbas riedmenims perstatyti.
Važtos dokumentų ir persiuntimo važtaraščių pildymas ir spausdinimas suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Pagal kliento pageidavimą prekių kasos darbuotojas pildo ir spausdina važtos dokumentus.
Elektroninių dokumentų valdymas. Elektroninių važtaraščių tuščių privačių ir išnuomotų prekinių vagonų į Baltarusijos Respubliką ir Rusijos Federaciją (arba atgal), Lietuvos Respublikos teritorijoje krautų ir tuščių nuosavų ir išnuomotų vagonų, kitų elektroninių dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų, papildomų paslaugų dokumentų) valdymas, pasirašant juos elektroniniu parašu.
Vagonų plombavimas. Gavus kliento ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą.
Telegramų gavimas bei išsiuntimas. Apie gautą telegramą klientas informuojamas ir pagal kliento prašymą telegrama išsiunčiama.
Informacijos pateikimas klientui apie gautą krovinį. Pranešimas klientui apie jo vardu gautą krovinį vykdomas sutartyje numatytų būdu.
Informacijos susijusios su krovinio vežimu vietiniais ir kitų šalių geležinkeliais pateikimas. Formavimo plano parinkimas, draudimų – apribojimų kontrolė.