... Loading Map ...

Prekių kasos kontaktai ir darbo laikas

Darbo laikas: I-VII 8:00-20:00 val.

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 3 492 0417

Stoties kontaktai

Stoties g.1, Jonava

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 5 269 3636

Stočių žemėlapis ir sąrašas »
Kitos aikštelės »

Sandėliavimo aikštelės

Jonavos geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Vagono siuntų, leidžiamų sandėliuoti stoties atvirose aikštelėse, priėmimas ir išdavimas Viešosios geležinkelių infrastruktūros 6 kelyje aikštelė medienai krauti ir sandėliuoti, kai krovimo darbus atlieka pats klientas 
Vagono siuntos savininko privažiuojamuosiuose ir ne bendrojo naudojimo keliuose, priėmimas ir išdavimas Vagonų varymas į savininkų privažiuojamus ir bendrojo naudojimo kelius
Informacijos pateikimas klientui apie gautą krovinį (vagoną) Informacija pateikiama sutartyje numatytomis sąlygomis
Vagonų varymas Vagonų  varymas į krovos barus su  LG manevriniu lokomotyvu
Vagonų naudojimas Vagonų naudojimas vykdant krovinių pakrova ar iškrova
Lokomotyvo manevravimas Vagonų perstatymo, svėrimo darbai pagal klientų prašymus
Papildomas krovinių vežimo sutarties keitimo operacijas Vagonų peradresavimo ir krovinio siuntėjo arba gavėjo papildomų pavedimų vykdymas
Krovinių saugojimas Krovinių saugojimas vagonuose
Pažymų apie krovinio gabenimą  išdavimas Pažymos teikiamos gavus kliento prašymą
Vagonų išplovimas LG priemonėmis po kitų krovinių gabenimo. Paslauga teikiama Kretingos arba Skersabalių vagonų plovimo punktuose.
Vežimų organizavimo paraiškų priėmimas ir suvedimas į IS „e-Krovinys". Paraiškų vagonų gavimui registravimas IS.
Važtos dokumentų pildymas. Važtaraščių pildymas kliento prašymu.
Važtos dokumentų spausdinimas. Važtos dokumentų spausdinimas organizuojamas kliento prašymu.
Telegramų išsiuntimas, gavimas  Telegramų išsiuntimas ir gavimas yra organizuojamas kliento prašymu.
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą „e-Krovinys". Klientai atsiunčia paraišką, o atsakingi darbuotojai suveda ją į informacinę sistemą „e-Krovinys". Taip pat klientai gali patys užpildyti paraiškas informacinėje sistemoje „e-Krovinys", o atsakingi darbuotojai patikrina kliento užpildytą paraišką.