... Loading Map ...

Stoties adresas

Stoties g. 1, Jašiūnai

 

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

Krovinių vežimo klausimais kreiptis

El. paštas: [email protected]

Tel. nr.: +370 5 269 3636

Stočių žemėlapis ir sąrašas »

Naudojama technika, aikštelės

  • Rampa: 118 m²Atverti

    Rampa prie kelio Nr.6 grįsta akmenimis, 

    Medienos ir taruotų krovinių iškrovimui/pakrovimui iš/į atvirų riedmenų.   

     

  • Aikštelė: 5000 m²Atverti

     

Jašiūnų geležinkelio stoties paslaugų lentelė

Teikiamos paslaugos pavadinimas Teikiamos paslaugos aprašymas
Riedmenų atvarymas ir nuvarymas. Užsakytų tuščių ar pakrautų vagonų pristatymas į iškrovos/pakrovos vietas.
Krovinių krova naudojant stoties aukštakelį. Klientas pasirašęs sutartį, gali naudotis aukštakeliu. Aukštakelis skirtas biriems kroviniams iškrauti. Krovą galima vykdyti iš vienos kelio pusės.
Papildomas manevrinis darbas kliento privažiuojamuosiuose keliuose. Kliento prašymu atliekamas papildomas manevrinis darbas savininko privažiuojamuosiuose keliuose riedmenims perstatyti.
Krovinių sandėliavimas stoties atvirose aikštelėse Klientai, sudarę sandėliavimo sutartį, visada turi teisę naudotis nustatytu sandėliavimo plotu ir laikyti krovinius atviroje aikštelėje. 
Krovinių pakrovimas/iškrovimas Klientas, sudaręs sutartį, gali naudotis stotyje esančia 1 (viena) šonine rampa krovinių pakrovimui į vagonus ir (arba) iškrovimui iš vagonų.
Krovinių vežimo sutarčių keitimas Krovinių sutarčių keitimas vyksta remiantis kliento prašymu, kai keičiama galinė stotis arba krovinio gavėjo pavadinimas.
Vagonų plombavimas Vagonai plombuojami tokiomis plombomis, kad pažeidus jų tvirtinimą jos susigadintų. Vežant tam tikrus krovinius kartu su plombomis turi būti dedamas ir vieloryšis.
Važtos dokumentų pildymas ir spausdinimas Pagal kliento prašymą kasos darbuotojas pildo ir spausdina važtos dokumentus.
Paraiškų priėmimas ir suvedimas į informacinę sistemą "e-Krovinys" Klientui atsiuntus užpildytą paraišką, atsakingas darbuotojas suveda ją į informacinę sistemą "e-Krovinys". Taip pat, klientas gali pats užpildyti paraišką tiesiai i „e-Krovinys", o atsakingi geležinkelio stoties darbuotojas patikrina ar teisingai užpildyta.
Vagonų siuntų  priėmimas ir išdavimas bendrojo naudojimo keliuose Vagono siuntų, leidžiamų sandėliuoti stoties atvirose aikštelėse (dengtų neturi), stotis nepriima ir neišduoda, tik, sudarius sutartį, leidžia sandėliuoti.