Birių krovinių gavėjams

DĖL NEIŠVALYTŲ VAGONŲ

Pranešame, kad pastaruoju metu padažnėjo operatyvinių pranešimų iš kitų šalių geležinkelių dėl neišvalytų vagonų po anksčiau vežtų krovinių ir likučių. Pranešimuose atkreipiamas dėmesys, kad krovinių gavėjai, iškrovę birius krovinius, netinkamai išvalo vagono vidų ir išorę. Dėl jų užterštumo anksčiau vežto krovinio likučiais (dažniausiai medžio drožlėmis ir skiedros likučiais), vagonai laiku nepateikiami klientams kitų rūšių krovinių pakrovai. Dėl papildomo vagonų valymo geležinkelių administracijos patiria nuostolius, nes kol vagonai valomi mažėja jų apyvartumas, didėja prastovos ir kitų klientų nepasitenkinimas, aštrėja padėtis dėl inventorinio parko vagonų trūkumo.

Vadovaujantis Krovinių vežimo geležinkelių transportu taisyklių ADV/6, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m birželio 20 d. įsakymu Nr. 174 (toliau – taisyklės) 5 skyriaus nuostatomis:

„110. Gavėjas įtraukiamas į krovinių vežimo sutarties šalių santykius ir privalo įvykdyti šiuos reikalavimus:

110.2. išvalyti vagonus (konteinerius) ir pašalinti krovinio įtvirtinimo priemonių likučius;

110.3. sumokėti geležinkelio įmonei priklausančius siuntėjo nesumokėtus važtapinigius (važtos mokestį) ir padengti kitas išlaidas, kurios susidarė vykdant krovinio vežimo sutarties sąlygas".

Tuo pačiu primename, kad vadovaujantis minėtų taisyklių VII ir XV skyrių nuostatomis:

„171. Krovinį iš vagono (konteinerio) iškrauna ir vagoną (konteinerį) išvalo gavėjas.

173. Geležinkelio įmonė iš krovinio gavėjo nepriima neišvalytų vagonų, o už užlaikymą išvalyti ima užmokestį, kaip už vagonų naudojimą.";

235. Gavėjas turi krovinio likučius išvalyti iš vagonų ir grąžinti geležinkelio įmonei švarius vagonus.".

Siekiant racionaliai panaudoti vagonus bei normalizuoti susiklosčiusią situaciją, iškrovus birius krovinius, AB „LG CARGO" griežtins po iškrovos priimamų vagonų apžiūrą ir imsis visų įmanomų priemonių suvaldyti situaciją. Netinkamai išvalyti vagonai bus nepriimami iš klientų ir paliekami klientų privažiuojamuose keliuose iki tinkamo jų išvalymo. Aptikus neišvalytus vagonus stoties viešosios geležinkelių infrastruktūros keliuose, jie bus sulaikomi, informuojamas klientas ir sprendžiamas klausimas dėl išvalymo AB „LG CARGO" arba kliento jėgomis, atitinkamai už tai bus skaičiuojami mokesčiai galiojančiame Papildomų paslaugų, susijusių su krovinių vežimu, kainyno PP-LG nustatyta tvarka ir įkainiais.

Tikimės, kad rasime abiem pusėms geriausius sprendimus.

 

 

Atnaujinta 2019-07-15